95,863 דורשי עבודה חדשים נרשמו בשירות התעסוקה מאז החלו ההקלות בסגר לשחרור המשק ב-19 באפריל 2020. מנגד, מספר המדווחים לשירות התעסוקה על חזרה לעבודה עומד על 86,048. עם זאת, סביר להניח שלא כל החוזרים לעבודה דיווחו על כך לשירות התעסוקה, וכי מספר החוזרים גבוה יותר.

מספר דורשי העבודה הכולל במשק עמד בסוף חודש אפריל על 1,151,000, וזהו הנתון האחרון שפורסם על כלל דורשי העבודה.