דבר העובדים בארץ ישראל
menu
יום שני ט"ו באייר תשפ"ב 16.05.22
23°תל אביב
  • 23°ירושלים
  • 23°תל אביב
  • 20°חיפה
  • 23°אשדוד
  • 26°באר שבע
  • 33°אילת
  • 29°טבריה
  • 22°צפת
  • 26°לוד
  • IMS הנתונים באדיבות השירות המטאורולוגי הישראלי
histadrut
Created by rgb media Powered by Salamandra
© כל הזכויות שמורות לדבר העובדים בארץ ישראל
מרים כבהא

מאבק באפליה / "שירות המדינה הוא חוד החנית שמסמן באיזה סוג חברה אנחנו רוצים לחיות"

הנציבה הארצית לשוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה קוראת לשרי הממשלה הנכנסת להגדיל את מספר מנכ"ליות המשרדים | "אני חושבת שמדובר במאמץ סביר. לא חסרות נשים בדרגות בכירות ועם השכלה מתאימה וראויה לכהן בתפקיד הזה בלי קושי"

נציבת שוויון הזדמנויות בעבודה, עו"ד מרים כבהא (צילום: אלבום פרטי)
ניצן צבי כהן
ניצן צבי כהן
כתב לענייני עבודה
צרו קשר עם המערכת:

הנציבה הארצית לשוויון הזדמנויות בעבודה במשרד העבודה והרווחה, עו"ד מרים כבהא, קוראת לשרי הממשלה ולנציבות שירות המדינה לפעול למינויין של מנכ"ליות למשרדי הממשלה החדשה. בממשלה היוצאת, מתוך 29 משרדים כיהנו שתי מנכ"ליות בלבד. השבוע שלחה כבהא מכתב לנציב שירות המדינה בבקשה שיפעל אף הוא להבטחת הייצוג ההולם לנשים בתפקיד זה.

"אני יודעת שהנציב הוא לא הכתובת היחידה, ומטרתנו היא להנכיח את הנושא המגדרי גם בפני השרים והשרות החדשים הנכנסים לתפקיד. ככל שהנושא המגדרי יונח על שולחן השרים בבואם להחליט, ככל שיהיו מודעים יותר לחוסר הייצוג המובהק ולחובת הייצוג ההולם, אנחנו סבורים שהשרים יעשו מאמץ כדי להשיג אישה מתאימה לתפקיד", אמרה כבהא. "אני חושבת שמדובר במאמץ סביר. לא חסרות נשים בדרגות בכירות ועם השכלה מתאימה וראויה לכהן בתפקיד הזה בלי קושי".

מנכ"ל משרד התחבורה היוצאת קרן טרנר. (צילום: מרים אלסטר/פלאש90)

"שירות המדינה הוא חוד החנית שמסמן באיזה סוג חברה אנחנו רוצים לחיות", הסבירה כבהא. "הוא אמור להנחיל את הנורמות החברתיות לחברה כולה. לא ייתכן שדווקא הגוף הזה, ש-63% מהעובדים בו הן נשים, הייצוג שלהן בדרגת המנכ"ליות יהיה כל כך נמוך. איזה מסר זה מעביר לנשים? שהן לא ראויות להיות מקודמות? זה מסר לא רק לשירות המדינה פנימה אלה גם למשק כולו, גם לחברות המסחריות". דו"ח של הכנסת מאוגוסט 2019 העלה כי נשים מהוות גם רק כשליש מ-56 הסמנכ"לים והמנהלים האדמיניסטרטיביים, ורק חמישית מ-91 המנכ"לים ומקבילי מנכ"לים בשירות המדינה.

העובדה שתפקיד מנכ"ל המשרד הינו משרת אמון, הכפופה לאישור הממשלה וועדת המינויים שליד נציבות שירות המדינה, אינה סותרת לדבריה את החובה הקבועה בחוק לקדם ייצוג הולם. "לא נוכל להתערב בשיקולים של אמון, אבל אנחנו רוצים שיבחנו נשים, וייתנו לנושא קדימות ועדיפות. אני ממש מפצירה ומבקשת מהשרים החדשים שישקלו את העניין הזה, ונראה בממשלה הקרובה יותר נשים מכהנות כמנכ"ליות".

גם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, רן נזרי, פנה בתחילת השבוע ליועצים המשפטיים למשרדי הממשלה, וביקש מהם להביא את חשיבות הנושא לידיעת השרים החדשים. נזרי הדגיש כי מיעוט המנכ"ליות במשרדי הממשלה היוצאת אינו עולה בקנה אחד עם חובתה של הממשלה לקיים את הוראות החקיקה שעניינן מתן ייצוג הולם לנשים ואת פסיקת בג"צ בנושא.

לא נוכל להתערב בשיקולים של אמון, אבל אנחנו רוצים שיבחנו נשים, וייתנו לנושא קדימות ועדיפות. אני ממש מפצירה ומבקשת מהשרים החדשים שישקלו את העניין הזה, ונראה בממשלה הקרובה יותר נשים מכהנות כמנכ"ליות

"גם בהליך מינוי זה יש להביא בחשבון את עקרון הייצוג ההולם, ובכלל זה לנקוט אמצעים סבירים, בנסיבות העניין, במטרה לאתר מועמדות מתאימות שכישוריהן הולמים את התפקיד, ולהביא בפני השר את אפשרות מינויין לתפקיד. על השרים ועל הממשלה בכללותה לקחת בחשבון, במסגרת כלל השיקולים הרלבנטיים, את הצורך להגיע לתוצאה המביאה לידי ביטוי, באופן רוחבי, את החובה לייצוג הולם לנשים בקרב כלל המנהלים הכלליים במשרדי הממשלה. החובה האמורה חלה הן על השר המציע והן על הממשלה שאישורה נדרש למינוי".

נזרי דרש כי חוות הדעת המשפטיות הנלוות להליכי המינוי יתייחסו גם לשאלת הייצוג ההולם והזכיר כי חובה זו חלה גם באשר לאוכלוסיות נוספות, ביניהן: האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, אנשים עם מוגבלויות, חרדים, עולים חדשים ובני עולים מאתיופיה.

דבר היום כל בוקר אצלך במייל
על ידי התחברות אני מאשר/ת את תנאי השימוש באתר

כל העדכונים בזמן אמת

הירשמו לקבלת פושים מאתר החדשות ״דבר״
נרשמת!