ההסתדרות והמעסיקים בחזית משותפת נגד הכוונה לעודד את החוסכים לשבור את הפנסיות לשימוש מיידי. "נשיאות המגזר העסקי בישראל והסתדרות העובדים החדשה מתנגדות בתוקף לרעיון זה, אשר יפגע בציבור החוסכים ובתפקוד שוקי ההון" כתבו יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, ונשיא הארגונים העסקיים, דובי אמיתי לראש הממשלה.

במכתבם טוענים השניים כי מימוש כספי החיסכון בטרם עת, יביא להפסדי הון עבור ציבור החוסכים שיחמירו את מצבם כשיגיעו לגיל פרישה. בעיקר כשמדובר בעובדים בשכר נמוך שיהנו מתוספת הכנסה דלה מאוד בהווה על חשבון הכנסה משמעותית יותר בעתיד. בנוסף החלטה מסוג זה תביא לפגיעה בשוק ההון שיצטרך 'להנזיל' נכסים פיננסים וריאליים כדי להענות לדרישות החוסכים.

הרעיון אליו מתייחסים בר-דוד ואמיתי במכתב, נוגע להמלצות שניתנו על ידי אחד מהצוותים המייעצים למועצה לביטחון לאומי, להתיר לחוסכים לפנסיה למשוך את חסכונותיהם באופן מיידי ללא תשלום מס. זאת כדרך לסייע לציבור לעבור את המשבר. בנוסף מחו להמלצות שונות וביניהן דחייה של תשלומי הפנסיה על ידי מעסיקים ועוד.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"לאור האמור, ראוי כי הממשלה תייצר אפיקים חלופיים להקלת הנטל על הציבור ותיצור מקורות לצריכה שוטפת, אשר יהוו חלופה להצעות אשר לא יטיבו באופן ניכר עם החוסכים בטווח הקצר, יפגעו קשות בחסכונותיהם העתידיים ויקשו על יכולת התאוששות שוקי ההון".

הפרופסור ירון זליכה, ראש החוג לחשבונאות בקריה האקדמית אונו ויועצו הכלכלי של יו"ר ההסתדרות הסביר ל'דבר' את הבעייתיות שברעיון "אין ספק שמדובר ברעיון איוולת שמקריב את הטווח הארוך על חשבון טווח קצר כמו גם עלול להגביר הלחצים השליליים על הבורסה השברירית שלנו. משיכת הקרנות בהפסד יגרום לגל מימושים נוסף בבורסה וכן יפגע ביתרות שחסכו עובדים לחיזוק עתידם הפנסיוני. אנו צריכים לסייע לעובדים לשמור על מקומות עבודתם ולא לסייע להם לאכול עצמם לדעת ובדרך גם את חסכונותיהם לפנסיה".

במכתבם הבהירו בר-דוד ואמיתי כי נושאים של זכויות פנסיוניות הם בליבת יחסי העבודה במשק ולכן כל שינוי בהם דורש הסכמות עם ארגוני העובדים והמעסיקים.