שר הפנים, אריה דרעי, הודיע הערב (רביעי) כי בתיאום עם משרד הבריאות והמל"ל, אושר מתווה לחזרתם לישראל של עובדים זרים בענף הסיעוד, שיצאו מישראל לחופשת מולדת לפני ה-18 במרץ.

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, יידרשו העובדים לשהות בבידוד בן 14 יום מיד עם נחיתתם, בכתובת שאינה ביתו של המטופל הסיעודי. האחריות על הבידוד מוטלת על המעסיק.

ההחלטה, שנכנסה הערב לתוקף, תחול על כ-400 עובדים המועסקים כמטפלים בבתיהם של מטופלים סיעודיים ישראליים, ובידיהם אשרת חוזר.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר