החובה לחבוש מסכות במרחב הציבורי חזרה לתוקף החל מיום שבת (23.5), לאחר שבוטלה זמנית מיום שלישי עד שישי בעקבות החום הכבד.

לפי תקנות שעת החירום, כל אדם הנמצא במרחב הציבורי חייב לחבוש מסכה המכסה את הפה והאף. מהחובה פטורים קטינים מתחת לגיל 7, וכל אדם שמחמת מוגבלות נפשית, שכלית או רפואית מתקשה לחבוש את המסכה.

החובה לחבוש מסכה אינה חלה על אדם השוהה לבדו במקום סגור או מופרד כגון כלי רכב, מבנה, או חדר, או נמצא בהם עם אנשים הגרים איתו באותו מקום, פטור מחבישת מסכה. גם אדם המבצע פעילות ספורט פטור מחבישת מסכה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

פטור נוסף מחבישת מסכה חל במקרה של אנשים שנמצאים במבנה שמפרידה ביניהם מחיצה בגובה שני מטרים לפחות, או 1.50 מטרים במידה והאדם שלא חובש מסכה יושב.  שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה ובלבד שיישמר ביניהם מרחק של 2 מטרים לפחות;

גם  משתתף בשידור באמצעי תקשורת שנדרש לדבר בשידור פטור מחבישת מסכה, ובלבד שהוא נמצא, ככל האפשר, במרחק של שני מטרים לפחות מאדם אחר.