הדואר יוחזר לפעילות מלאה, כך הורה היום (רביעי) שר התקשורת יועז הנדל ("דרך ארץ"). "מאז כניסתי לתפקיד מתקבלות פניות רבות בנוגע לימי ושעות פעילות המצומצמות של דואר ישראל. עם חזרת כלל המשק לפעילות באופן הדרגתי, איני רואה עוד סיבה להקשות על הציבור הזקוק לשירותי הדואר, ועל כן, הנחיתי להחזיר את הדואר לפעילות מלאה. חזרה מלאה לשגרת פעילות יחידות הדואר תתרום להגדלת ההכנסות והפעילות העסקית במשק בכלל וחברת הדואר בפרט", הודיע הנדל לתקשורת. 

בעקבות התפרצות הקורונה, פעלו סניפי הדואר בשעות פעילות מצומצמות, תוך הגבלת מספר העובדים הסניפים, מצב שגרם לא אחת להתקהלות מחוץ לסניפי הדואר.