הממשלה מבקשת לקבע את סמכויות שעת חירום בחוק למשך עשרה חודשים עד לסוף מרץ. על פי תזכיר חוק שפורסם בערב החג תחת השם "חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש", ראש הממשלה יקבל סמכויות נרחבות להגבלת פעילות האוכלוסיה במרחב הפרטי והציבורי, לרבות תפילות והפגנות.

הצעת החוק מגיעה לאחר שהשימוש הנרחב בתקנות שעת חירום, זכה לביקורת של היועץ המשפטי לממשלה, ושל שופטי בית המשפט העליון. מאז פורסם תזכיר החוק הוא זכה גם לאלפי תגובות שליליות מהציבור. סקירה משווה שערך המכון הישראלי לדמוקרטיה התמקדה בטענה שצעדים חריגים מצריכים אישור של הכנסת, בחקיקה ראשית.

משר המשפטים, ח״כ אבי ניסנקורן (כחול לבן), נמסר כי השר יקיים היום (ראשון) דיון דחוף עם בכירי משרדו בנוגע לחקיקת הקורונה שמקדמת הממשלה, כדי לוודא כי בצד חשיבות העמדתם של כלים אפקטיביים לממשלה לשם המאבק בנגיף, ישמרו זכויות הפרט של האזרחים כך שהפגיעה בהם תהיה מידתית ומצומצמת ככל הניתן. בנוסף, הנחה שר המשפטים לבחון הארכה של פרסום החוק להערות הציבור בטרם יובא לאישור ועדת השרים לענייני חקיקה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר