ועדת הכספים אישרה את הצעת החוק להרחיב את תכנית הסיוע הכלכלי להתמודדות עם משבר הקורונה ב-14 מיליארד שקלים. ההרחבה נועדה לאפשר למדינה לתת מענה לנושאים שלא קיבלו מענה במסגרת התכנית המקורית, יחד עם מימון תכנית האצה ראשונית למשק.

הנושאים שיזכו למימון במסגרת הרחבת התקציב יהיו עידוד תעסוקה, סיוע לענפים שלא ישובו לפעילות סדירה בתקופה הקרובה בשל מאפייניהם הייחודיים, והערכות המשק הישראלי להתנהלות בשגרת קורונה. הוועדה גם ציינה שהיא ממליצה להרחיב את תכנית הסיוע עוד יותר כדי לתת מענה לנושאים נוספים הנדרשים למשק.

יו"ר הועדה ח"כ משה גפני (יהדות התורה) דרש שתובא תוכנית סיוע למגזר לעמותות המגזר השלישי עוד השבוע. "בשם הקואליציה והאופוזיציה, לא יכול להיות שאנשי המגזר השלישי לא יקבלו סיוע, שעה שהוא דרוש להם לפעמים אפילו יותר מאחרים".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במסגרת התיקון הנוכחי בתקציב, נקבעו התוספות הבאות לתוכנית הסיוע: בריאות, רווחה, סדר ציבורי, ביטחון פנים ומענק מידי למשרדי הממשלה – 3 מיליארד שקלים, שיפוי המוסד לביטוח לאומי – 700 מיליון שקלים, מענק וסיוע לעסקים ולעצמאים – 7 מיליארד שקלים, מימון הכשרות מקצועיות, סיוע לעמותות ולארגוני חברה אזרחית וסיוע לעסקים קטנים ובינוניים – 550 מיליון שקלים, עלות תקציבית של פתרונות אשראי – 3.1 מיליארד שקלים, תשתיות, טכנולוגיה עילית, דיגיטציה ותכנית יציאה מהמשבר – הפחתה של 100 מיליון שקלים, מטרות אחרות – 1.25 מיליארד שקלים.