שכרם הממוצע של העובדים שיצאו ממעגל העבודה בתקופת הקורונה נמוך ב-38% משכרם של העובדים שנותרו לעבוד, כך עולה מניתוח המאפיינים הדמוגרפיים של העובדים המושבתים שפרסם הבוקר אגף הכלכלנית הראשית במשרד האוצר. במשבר נפגעו יותר עובדים חרדים, נשים וצעירים. השכלה גבוהה הקטינה באופן משמעותי את הסיכוי להיות מושבת מעבודה.

על פי הנתונים, שהופקו באמצעות הצלבת נתוני שירות התעסוקה והלמ"ס, השכר הממוצע של העובדים המושבתים עמד על 7,577 שקלים, לעומת 12,136 שקלים בקרב מי שלא הושבת.

גם שיעור המפוטרים מבין המושבתים הוא גבוה יותר בקרב בעלי ההכנסה הנמוכה. שיעור משקי הבית במשפחות עם הכנסה נמוכה ששני בני הזוג הוצאו בהן לחל"ת או פוטרו היה גבוה פי 6 בממוצע לעומת משקי הבית עם ההכנסות הגבוהות. ממצאים אלו מצביעים על התרחבות צפויה בפערי ההכנסה ואי השוויון בין משקי הבית בישראל.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עיקר הפער בין השכר הממוצע של המושבתים לזה של אלו שהמשיכו להיות מועסקים, נובע לדברי הכלכלנית הראשית בעיקר מהשוני הדמוגרפי בין שתי האוכלוסיות. הראשונה התאפיינה בגיל ממוצע צעיר יותר והשכלה נמוכה. עובדים בגילאי 25-34 היוו 46% מהעובדים שהושבתו. שיעור ההשבתה בגילאים אלה עמד על 24% לעומת 17% בגילאי 45-54.

נתון מובהק נוסף נוגע לרמת ההשכלה של העובדים שהושבתו. 89% מהעובדים שהושבתו היו ללא תואר אקדמי. עובדים ללא תואר אקדמיה הושבתו בשיעור של 24%, לעומת 12% בקרב עובדים אקדמאים. הסיכוי להיות מושבת קטן במיוחד בקרב בעלי תואר ראשון בתחומים הריאליים (פיזיקה, מתמטיקה, מדעי המחשב והנדסה). כך למשל, שיעור המושבתים בקרב מי שלמד מתמטיקה או מדעי המחשב נמוך ביותר מפי 2 מבעל תואר במשפטים.

הממצאים לדברי הכלכלנית הראשית ממחישים בין היתר שפערים בהיבטי ההון האנושי, הבאים לידי ביטוי בסוגיות של חינוך, השכלה גבוהה והכשרה מקצועית, משפיעים לא רק על שכר העובדים אלא גם על הפגיעות היחסית שלהם במשברים כלכליים.

האוכלוסיה החרדית נפגעה באופן קשה יותר במשבר: עד השבוע הראשון של חודש אפריל הושבתו 27% מהמועסקים החרדים בגילאי 25-70, לעומת 19% באוכלוסייה הכללית. גם שיעור ההשבתה של נשים היה גבוה ועמד על 21%, לעומת 16% בקרב גברים.

בניתוח שביצעו באגף הלוקח בחשבון את ההשפעה של מאפייני הפרט השונים על הסיכוי להיות מושבת, עלה כי הסיכוי של נשים להיות מושבתות היה גבוה ב-5.5 נקודות האחוז מזה של גברים, והסיכוי של חרדים היה גבוה ב-6 נקודות האחוז לעומת יהודים שאינם חרדים. דווקא באוכלוסיה הערבית הסיכוי להיות מושבת היה נמוך ב-4 נקודות האחוז לעומת האוכלוסיה היהודית.