העברת הסמכויות ממשרד העבודה והרווחה למשרד הכלכלה, תובא לישיבת הממשלה הקרובה. על פי הצעת המחליטים, גופי הסמך – שירות התעסוקה והמוסד לבטיחות וגהות יועברו מאחריות משרד הרווחה לאחריות משרד הכלכלה. בשלב זה, זרוע העבודה תישאר במשרד הרווחה. העברתה או חלקים ממנה עדיין נבחנים.

שירות התעסוקה הוא תאגיד סטטוטרי המעניק שירותי השמה ללא תשלום לעובדים ולמעסיקים כאחד. בעקבות המשבר הכלכלי שגרמה מגיפת הקורונה, רשומים בו כיום קרוב למיליון מבקשי עבודה, ובשנים הקרובות הוא צפוי להיות אחד הכלים המרכזיים של הממשלה בהתמודדות עם מגיפת האבטלה הגואה.

המוסד לבטיחות וגיהות, הינו תאגיד סטטוטורי שמטרתו קידום העסקה בריאה ובטוחה במשק, באמצעות מתן הדרכות לעובדים ולמעסיקים, סיוע וליווי של וועדות בטיחות במפעלים המשותפות להנהלות ולעובדים, ביצוע מחקרים בתחום הבטיחות בעבודה, וייעוץ לשר הממונה על התחום.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

זרוע העבודה שכאמור נשארת בשלב זה במשרד העבודה והרווחה, כוללת למעשה שורה של מינהלים ואגפים שאחראים על אכיפת חוקי עבודה, נציבות שיוויון זכויות בעבודה, הכשרות מקצועיות, ותחום מעונות היום והמשפחתונים ועוד.

בכירים במשרדים המדוברים אמרו ל'דבר' כי ההחלטה על העברת זרוע העבודה ממשרד הרווחה למשרד הכלכלה עדיין נבחנת וייתכן שתקרה באופן חלקי או מלא בקרוב