סבב הסתיו של המסעות לפולין, שהיה אמו להתקיים באוקוטובר ונובמבר, יבוטל על רקע המשך העלייה בהיקף הנדבקים בנגיף הקורונה. כך הודיע היום (שני) משרד החינוך. מדובר בביטולן של 145 משלחות, אליהן נרשמו כבר 17,582 תלמידי כיתות י"א ו- י"ב.

משרדי החינוך והבריאות הגיעו להחלטה זו כיוון שלשיטתם – בשל המגבלות הקיימות והצפויות על טיסות, מלונות ונסיעה באוטובוסים – לא ניתן יהיה לתכנן יציאה סדורה ומובנית במועדים שנקבעו. משרד החינוך הדגיש שההחלטה מתפרסמת כעת על מנת למנוע התחייבויות כספיות מצד תלמידים והורים.

המשרד יבחן חלופות למסע עבור בתי ספר שיהיו מעוניינים בכך. בין היתר, תיבחן האפשרות לשבץ את המשלחות שבוטלו בסבב המסעות הבא, 2021. חלופה נוספת תהיה קיום מסע חלופי ברחבי הארץ, שגובש על ידי המשרד לפני מספר שנים כמענה לבתי ספר שבחרו לא לטוס לפולין מסיבות שונות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מאז ה-23 בפברואר, ביטל משרד החינוך 98 משלחות לפולין, בהן היו אמורים להשתתף כ- 9,000 תלמידים. מכיוון שהתשלום לחברות המפעילות את המסע מתבצע בתשלומים סדירים לאורך תקופת ההכנות, כשליש מההורים שילמו כבר את מלוא הסכום, ועוד כ-40 אחוז שילמו לפחות את מחציתו. החברות סירבו להחזיר להורים את הכסף עד לקבלת החלטה של המשרד בנושא.