למרות החזרה ההדרגתית של המשק לפעילות, מאות אלפי עובדים בישראל נמצאים עדיין בחופשה ללא תשלום מעבודתם, ללא ודאות מתי יחזרו לעבוד. רבים מהם אינם יודעים האם בכוונת המעסיק להחזיר אותם לעבודה. אחרים מעוניינים להתחיל ולחפש עבודה בעצמם. ויש גם מי שקיבל בעודו בחל"ת, מכתב פיטורים.

"רוב הטלפונים שאנחנו מקבלים בתקופה האחרונה הם לגבי זכויות של עובדים בחל"ת", אומר עו"ד ואאיל עבאדי, מנהל מוקד המידע והשירות של ההסתדרות, המקבל מאות פניות של עובדים מדי יום לייעוץ ומיצוי זכויות. "הרבה מאוד עובדים בחל"ת הוזמנו לשימוע, או נדרשו לחתום על מסמכים שהם חוזרים לעבודה בתנאים פחותים. זו כבר לא תופעה אלא מגפה".

עבאדי מדגיש, כי בימים כתיקונם השאלות הללו אינן עולות, שכן עובדים בחל"ת אינם זכאים לדמי אבטלה. התכלית המקורית של דמי האבטלה היא לאפשר לעובדים להתקיים בתקופת חיפוש העבודה שבין משרה אחת לאחרת. תקנות שעת החירום שהוצאו במשבר הקורונה יצרו מצב ייחודי, בו הביטוח הלאומי ישלם דמי אבטלה גם לעובדים שהוצאו על ידי מעסיקיהם לחל"ת של למעלה מ-30 יום. לכן, לשאלות רבות העולות לגבי זכויות העובד שנמצא בחל"ת אין תשובה משפטית ברורה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

פיטורין והתפטרות בחל"ת

מה הזכויות של עובד בחל"ת, שהמעסיק שלו מבקש לפטר אותו?
עו"ד עבאדי:
"בתקופת החל"ת אין סיום של יחסי העובד והמעביד, אלא הקפאה או השהייה שלהם לתקופה מוגבלת. בין הצדדים עדיין חלה 'חובת תום הלב' האחד כלפי השני. מעסיק שמבקש לפטר עובד שנמצא בחל"ת חייב לערוך לו שימוע כדין, ולנמק את הפיטורין מסיבה מוצדקת. שיקול כלכלי בהחלט יכול להוות סיבה מוצדקת. המעסיק חייב לשלם לעובד את מלוא זכויותיו, ובכללן תקופת הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורין".

ומבחינת העובד, הוא יכול להחליט לסיים את יחסי העבודה?
"מגיעות אלינו הרבה פניות של עובדים בחל"ת, שמבקשים לסיים בעצמם את יחסי העבודה – בין אם זה משום שמצאו בינתיים עבודה חלופית, ובין אם משום שנגמרו להם ימי הזכאות לאבטלה, והם מעוניינים לקבל את כספי הפיצויים או לחזור באופן מיידי לעבודה.

"במצב הנוכחי, כשרוב המשק חזר לעבודה מלאה, עובד בחל"ת יכול לדרוש מהמעסיק שלו שיחזיר אותו לעבודה, ולהבהיר שבמידה ולא יעשה זאת, זו הרעת תנאים ובכוונתו 'להתפטר בדין מפוטר'. המשמעות היא, שבמידה והמעסיק לא יחזיר אותו לעבודה הוא יוכל להתפטר אבל עדיין לקבל את פיצויי הפיטורים. חשוב להגיד שגם אם המעסיק דורש מהעובד לחזור לעבודה בתנאים פחותים מאלו שהיו לו קודם לתקופת הקורונה, גם זו עשויה להיות עילה להתפטרות בדין מפוטר".

מה לגבי תקופת הודעה מוקדמת?
"שני הצדדים חייבים בתקופת הודעה מוקדמת לפני סיום יחסי העבודה. המעסיק יכול להתנות אותה בכך שהעובד יגיע בפועל לעבוד. אם העובד יסרב, הוא עשוי להפסיד את התשלום על תקופת ההודעה המוקדמת. חשוב לזכור כי אם הוא התפטר בדין מפוטר, הוא עדיין יהיה זכאי לפיצויי הפיטורים".

האם התפטרות בדין פיטורים, עשויה להשפיע על זכאות העובד לדמי אבטלה או לקצבת הבטחת הכנסה?
עו"ד יוסי ביטון, מומחה לביטוח לאומי ומייסד קבוצת הפייסבוק 'ביטוח לאומי ועו"ד', אומר כי "התפטרות בדין מפוטר לא שוללת זכאות לקצבאות, בין אם לאבטלה ובין להבטחת הכנסה. זאת בניגוד להתפטרות שהיא לא מכורח נסיבות מוצדקות בדין, שעשויה להשהות זכאות לקצבת אבטלה ל-90 יום".

עבודה בתקופת החל"ת

האם מותר לעבוד בעבודה אחרת בזמן חל"ת?
עו"ד עבאדי מסביר שבהקשר של יחסי העבודה, העובד יכול לתאם עם המעסיק שהוציא אותו לחל"ת שהוא יעבוד בעבודה חלופית בתקופת החל"ת. התנאי לכך הוא שבמידה שהמעסיק קורא לעובד לשוב לעבודה, עליו לחזור מידית. אחרת, הדבר עשוי להיחשב כהתפטרות והעובד לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורין.

האם עובד בחל"ת שהחל לעבוד בעבודה אחרת מאבד את זכאותו לדמי אבטלה?
עו"ד ביטון
מציין כי ההכנסה מעבודה מתקזזת מסכום הקצבה המגיעה לעובד. לדוגמה, עובד שזכאי לקצבת אבטלה בסך 6,000 שקלים, ומצא עבודה שבה הוא משתכר 1,000 שקלים, יקבל קצבה של 5,000 שקלים בלבד. במקרה כזה, הימים שבהם העובד הועסק ממשיכים להיות מנוכים ממניין ימי האבטלה להם הוא זכאי.

יחד עם זאת, עו"ד ביטון מציע להכיר ולבחון פתרון נוסף שהביטוח הלאומי מציע למובטל שעובד בהיקף חלקי: "סעיף 176א' לחוק הביטוח הלאומי קובע כי מובטל העובד בשכר הנמוך מדמי האבטלה המגיעים לו כשגרת יום, בהיקף משרה של 50% לפחות, למשך 25-100 ימים, יהיה זכאי למענק חלופי הקרוי 'מענק למובטל שעובד בשכר נמוך'. סכום המענק יהיה שווה להפרש שבין סכום השווה ל-50% מההכנסה הממוצעת היומית מעבודתו בשכר נמוך, ובין דמי האבטלה ליום שהיו משתלמים לו אילולא היה עובד".

תקופת הזכאות למענק זה היא בהתאם ליתרת ימי האבטלה המרביים של המובטל בשנת אבטלה, ובכל מקרה לא יותר מ-100 ימים. עם זאת יש לציין כי ימי הזכאות למענק זה אינם נספרים כימי אבטלה, ואינם מופחתים מיתרת הזכאות לימי אבטלה.

לדברי עו"ד ביטון, מענק זה מעלה שאלה נוספת, שהחוק או הדין טרם נתן לה תשובה: האם עובד שהוחזר מחל"ת למקום עבודתו המקורי אך בתנאים מופחתים או בשכר מופחת, יהיה זכאי לקבל אותו? "המענק מדבר לכאורה על 'מובטל' – כלומר מי שסיים את עבודתו במקום עבודה מסוים ומצא עבודה אחרת בשכר נמוך. אולם ייתכן שבפרשנות מרחיבה ניתן לראות גם עובד כזה כזכאי למענק, וברוח התקופה הנוכחית, אני מקווה שבמוסד לביטוח לאומי יבחרו לפרש את הוראות החוק ברוחב לב ומינימום דווקנות".