הצעת חוק מענק עידוד למעסיקים, בגובה 7,500 ש"ח בעבור כל עובד שיקלט חזרה מחל"ת, אושרה בוועדת הכספים של הכנסת לקריאה שנייה ושלישית.

האישור התקבל לאחר חמישה ימי דיונים, ולאחר שהוכנסו בהצעת החוק שהגיש האוצר שורת תיקונים, בהתאם לדרישת חברי הוועדה. בין היתר הוכללו בזכאים לקבלת המענק גופי חינוך והשכלה גבוהה הזוכים למימון של עד 40% מהמדינה, מעסיקים של חברי אגודה שיתופית ומעסיקים המעסיקים את קרובי משפחתם.

סכום המענק המלא יחול בגין קליטת עובדים החל מחודש יוני, ויחולק לארבע פעימות בגובה 1,875 שקלים שיתקבלו בין יוני לספטמבר.  עסקים הצופים שיעסיקו יותר עובדים בשלב מאוחר יותר של השנה יוכלו לדחות את התשלומים לחודשים יולי עד אוקטובר.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

על פי דרישת האוצר, עובדים שנקלטו החל מ-19 באפריל יזכו את מעסיקיהם במענק מופחת בסך 3,500 שקלים, שיתקבל בארבע פעימות בנות 875 שקלים.

באוצר טוענים שהמענק נועד לעודד החזרת עובדים לשוק העבודה, והענקתו באופן רטרו-אקטיבי למעסיקים שכבר קלטו עובדים אינה משרתת מטרה זו.

בוועדה נמתחה ביקורת על גישה זו של משרד האוצר, המפלה לרעה עסקים שנמנעו מלפטר עובדים או שבחרו לקלוט אותם בחזרה מהר יותר.

על מנת להיות זכאים למענק, על מעסיקים לקלוט עובדים שהוציאו לחל"ת של למעלה מ-30 יום בין תחילת מרץ לסוף אפריל, או שפוטרו בחודשים ינואר-פברואר וטרם מצאו עבודה. כמו כן, יקבלו את המענק מעסיקים שיקלטו חזרה עובדים שהיו זכאים לדמי אבטלה, קצבת הבטחת הכנסה או מענק מיוחד למובטלים בני 67 ומעלה, עבור חודש מאי.

מענק יינתן רק בעבור קליטת עובדים שישתכרו לא פחות מ-3,300 שקלים מדי חודש.

על מנת למנוע מצב של פיטורי עובדים וקליטת עובדים מזכים במקומם, קובעת הצעת החוק כי המענק יינתן רק בעבור עובדים שנוספו למצבת העובדים של המעסיק. קליטת עובד או השבתו מחל"ת עד ה-15 בחודש תזכה את המעסיק במענק החודשי בתנאי שהעובד עבד ברציפות עד לסוף אותו החודש.

עלות יישום החוק נאמדה על ידי האוצר בכ-5.5 מיליארד שקלים, אם כי חלק מחברי הכנסת העריכו שסכום זה לא ינוצל במלואו. שר האוצר התחייב על פי דרישת הוועדה להקצות חצי מיליארד שקלים לפיצוי מעסיקים שבחרו שלא לפטר או להוציא לחל"ת עובדים בתקופת הקורונה.

עוד נקבע, לדרישת הוועדה, כי מידע שיועבר מהביטוח הלאומי לשירות התעסוקה לצורך העברת המענקים, ישמר במשך שנה אחת בלבד, במקום שנתיים על פי הצעת החוק המקורית.