הממשלה תצביע מחר (ראשון) על דחייה נוספת של החוק שיחייב אישור בקשות היתרי בניה על ידי מכוני בקרה מקצועיים שיפקחו על איכות הבניה באמצעות מהנדסים חיצוניים. במשרד הפנים טענו כי הטלת החובה עשויה להביא לעיכובים בפעילות בשוק הבניה, האחראי לכ-6% מהתוצר הלאומי, ולהארכת משך הזמן להוצאת היתרי בניה. "בתקופה זו אנו עדים לעלייה באי הוודאות בענף בעקבות נגיף הקורונה. הוספת רגולציה חדשה בעת הזו עשויה להוביל לפגיעה משמעותית בפעילותו"

לטענת הממשלה, מכוני הבקרה אינם ערוכים כיאות ליישום החוק, וזקוקים לדחייה לשם כניסה הדרגתית שלו לתוקף – זאת על אף שהחוק נדחה פעם אחר פעם מאז אמור היה להכנס לתוקפו בינואר 2016. ב-2016 התעניינו מאות גופים בקבלת רישוי כמכוני בקרה, אולם הדחיות החוזרות ונשנות של הפיכת אישור התכניות במכוני הבקרה למחייבים, הביאו לכך שבסופו של דבר הוקמו שלושה מכונים בלבד.

חוק מכוני הבקרה נולד בעקבות ועדת החקירה הממלכתית לבטיחות מבנים, שהוקמה בעקבות אסון גשר המכביה ב-1997 ואסון קריסת התקרה באולם וורסאי בשנת 2001. הועדה שהגישה מסקנותיה בדצמבר 2003, הצביעה על העובדה שכיום אין כל בקרה הנדסית חיצונית על תכניות הבניה שמציגים יזמי הנדל"ן – מלבד הדרישה להצגת חתימת מהנדס מטעם עצמם על התכנית ההנדסית. הוועדה קראה להקמת מכוני בקרה מקצועיים ופרטיים, אשר יבחנו בעין מקצועית וחיצונית את בקשות היתרי הבניה מבחינה הנדסית.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בשנת 2006 החליטה הממשלה על אימוץ ההחלטות. עם זאת, רק בשנת 2014, התקבל תיקון מספר 101 לחוק התכנון והבנייה המורה על הקמתן בפועל, אלא שבמקום השיקול הבטיחותי שאמור היה לעמוד ביסודן, הוסבר כי מטרתן "להביא לייעול הליכי הרישוי ולשיפור באיכות הבנייה במדינה". הבקרים במכונים אמורים היו לקבל הסמכה מיוחדת מטעם הרגולטורים השונים, כך שיהוו תחנה אחת שמחליפה את הצורך בביצוע 'טופס טיולים' מורכב בין שורה של גופים כגון רשות הכבאות, פיקוד העורף, משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה, חברת החשמל, חברות המים והביוב, רשות העתיקות ועוד.

אחד האירועים האחרונים אשר הדגישו את הצורך בבחינה חיצונית ומקצועית של תכניות בניה, היה אירוע קריסת חניון הברזל בספטמבר 2016 בתל אביב. תקרת החניון קרסה בשלבי הבניה המתקדמים, שבועות ספורים טרם פתיחתו לציבור הרחב, כשהיא גובה את חייהם של שישה עובדי בניין, ולפציעתם של 24 עובדים נוספים. האסון נגרם ככל הנראה עקב ליקויי בניה ותכנון של המבנה. במרץ 2020 הודיעה פרקליטות מחוז תל אביב על כוונתה להגיש כתבי אישום פליליים בקשר לאסון בכפוף לשימוע נגד חמישה אישים וארבעה תאגידים ובכללם ענקית הבניה דניה סיבוס.