התגברות העוני כתוצאה ממשבר מגפת הקורונה, עלולה לדחוף מיליוני ילדים נוספים לעולם העבודה. כך על פי דו"ח שפרסמו ארגון העבודה הבינלאומי וקרן החירום של האו"ם למען ילדים (UNICEF) לרגל היום הבינלאומי נגד עבודת ילדים, שחל בתאריך 12 ביוני.

הדו"ח שכותרתו "הקורונה ועבודת ילדים: זמן משבר, זמן לפעולה", מצביע על סכנה כי בעקבות השלכות הקורונה, משקי בית יאלצו לנקוט בכל האמצעים על מנת לשרוד, לרבות הישענות על עבודת ילדים. עוד נכתב בדו"ח כי ילדים עובדים ידרשו לעבוד שעות ארוכות יותר ובתנאים קשים יותר. במצב זה, רבים עשויים להידרדר לצורות העסקה שיפגעו בבריאותם ובבטיחותם.

"כשהמגפה מחריבה את ההכנסה המשפחתית, רבים עשויים לפנות לעבודת ילדים", אומר גיא ריידר, מזכ"ל ארגון העבודה הבינלאומי. כמה מחקרים מביעים על כך שעליה של 1% בתחולת העוני מובילה במדינות מסוימות לעליה של 0.7% לפחות בהיקף עבודת הילדים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

גם לסגירת בתי הספר, כחלק מההתגוננות מפני הקורונה, יש השפעה. ישנן הוכחות הולכות ומצטברות כי סגירת בתי ספר במהלך המגפה מביאה לעלייה בהיקפי עבודת הילדים. למעלה ממיליארד תלמידים, ביותר מ-130 מדינות, מושפעים מהסגירה הזמנית של בתי הספר. גם לאחר פתיחת בתי הספר, החשש הוא כי משפחות רבות ימצאו עצמן במצב בו הן לא יכולות להרשות לעצמן לשלוח את ילדיהן ללמוד, בשל הידרדרות המצב הכלכלי ואבדן משרות.

הנתונים מצביעים על כך שמשבר הקורונה צפוי לפגוע בילדים באופן קשה במיוחד, ובנערות, החשופות לניצול בעבודות ביתיות ובחקלאות, אף יותר מאשר בנערים ובילדים. מספר הילדים העובדים בעולם הצטמצם בכ-94 מיליון מאז שנת 2000, ועמד ב-2017 על כ-152 מיליון ילדים עובדים. כותבי הדו"ח מציינים שהישג זה עשוי להימחק אם לא ינקטו צעדים שישמרו עליו.

בין 42 מיליון ל-66 מיליון ילדים נמצאים בסכנת הידרדרות לעוני קיצוני בעקבות משבר הקורונה, והם יתווספו לכ-386 מיליון ילדים המצויים כבר בתנאים של עוני קיצוני על פי הערכות משנת 2019.

הדו"ח כולל מספר המלצות מדיניות שנועדו לצמצם את נזקי המשבר בתחום עבודת הילדים. בין היתר, אשראי נוח למשקי בית עניים, קידום תעסוקה הוגנת למבוגרים, הסרת חסמים על חזרה ללימודים דוגמת שכר לימוד, והקצאת משאבים לפיקוח ואכיפת חוקי עבודת ילדים – המעוגנים באמנות של ארגון העבודה הבינלאומי ובאמנת זכויות הילד של האומות המאוחדות.