ההסתדרות, הנהלת חברת 'ביטוח חקלאי' וועד עובדי החברה, חתמו על הסכם קיבוצי אשר מסדיר את תנאי התעסוקה של העובדים. ההסכם רלוונטי לכ-180 עובדים. ב-1 ביוני חזרו עובדי החברה לעבודה מלאה וסדירה ואין עובדים המצויים בחל"ת או מועסקים בהיקף משרה נמוך, בשל משבר הקורונה.

על-פי ההסכם, תוספת השכר לשנת 2020 אשר עתידה להיות משולמת החל מספטמבר, תדחה ותשולם החל ממשכורת אפריל 2021. עוד נקבע כי תקציב הרווחה של השנה הנוכחית יופחת באופן חד-פעמי בסך של 1 מיליון ש"ח.

חשוב לציין כי בתחילת יוני חזרו כל 180 עובדי החברה שתחת ההסכם לעבודה מלאה וסדירה, וכיום אין בו עובדים המועסקים גם בהיקף משרה נמוך, בשל משבר הקורונה. כמו כן, העובדים קיבלו בהתאם להסכם הקודם בחברה את הבונוס לשנת 2019, במשכורות חודש מאי 2020. גם עובדים ששהו בחל"ת, צפויים לקבל בונוס זה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

יו"ר הסתדרות המעו"ף, עו"ד גיל בר-טל, מסר בעקבות חתימת ההסכם: "למרות המצב הקשה שפקד את המשק, ניכר שחברות ביטוח רבות מצליחות להגיע להסכמים אשר שומרים על זכויות עובדיהן גם בשעת משבר". לדבריו הצטרפה ראש חטיבת עובדי חברות הביטוח ובתי השקעות, מירי גרגיר, מסרה: "בנסיבות הקיימות ובמציאות שנכפתה עלינו, אני שמחה שהצלחנו לייצר דיאלוג ולהגיע למתווה, שבראש ובראשונה החזיר את העובדים למקום עבודתם והקנה להם תחושת ודאות. גם בתקופה כל כך מאתגרת ידענו לשוחח ולפתור בעיות בשיתוף פעולה".

יו"ר ועד עובדי חברת 'ביטוח חקלאי אגודה שיתופית', אורית שמש, הוסיפה: "נחתם היום נספח להסכם העבודה הקיבוצי בביטוח חקלאי, המתייחס להשלכות הכלכליות של תקופת הקורונה. הנספח ממזער את ההשלכות הכלכליות על העובדים, למינימום הכרחי בנסיבות הקיימות, ובהצלחה ביחס לחברות אחרות בענף הביטוח. ההסכם הושג בתיווך מירי גרגיר ובליווי עו"ד כפיר זאב, המייצג את ועד העובדים, ואני רוצה להודות להם באופן אישי על הזמינות וההירתמות. תודה גם לגיל בר-טל, שהיה מעורב באופן אישי בהסכם זה, ולשאר העוסקים בדבר".

'ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ' נמצאת בבעלות של 261 קיבוצים, מושבים ואגודות במגזר ההתיישבותי, ופועלת בתחום הביטוח הכללי, הן במגזר הקיבוצי והן במגזר הפרטי. עובדי החברה התאגדו בהסתדרות ביוני 2017. את המו"מ לחתימת ההסכם ליוו גם עו"ד הילה גבר מהלשכה המשפטית באגף לאיגוד מקצועי ובני כאהן מאגף כלכלה