בדירקטוריון אל על דחו את מתווה האוצר לחילוץ החברה ומציעים כי החברה תנפיק למדינה ניירות ערך אותם ניתן יהיה להמיר בתנאים מסויימים למניות בשווי 60 מיליון דולר ולצד זאת תנפיק לציבור מניות בשווי 40 מיליון דולר. בתמורה מבקשת החברה הלוואה של 300 מיליון דולר בערבות מדינה של 75%.

המתווה המקורי אותו הציע האוצר, שכאמור נדחה היום (חמישי) על-ידי הדירקטוריון, היה הנפקה בגובה 150 מיליון דולר, כשהמדינה מתחייבת לרכוש את המניות אותן לא תצליח החברה למכור ולהחזיקן באמצעות נאמן שימכור אותן במועד קבוע מראש, זאת לצד הלוואה ב-75% ערבות של 250 מיליון דולר. החשש של דירקטוריון אל על הוא שהפיכת החברה לחברה ממשלתית, במידה ויתממש התרחיש של רכישת המניות על-ידי המדינה, יכפיף אותה לחוק החברות הממשלתיות באופן שיגביל את פעילותה – זאת על אף הבטחת האוצר ליזום חקיקה שתחריג אותה מחוק זה.

שאלות נוספות המטרידות את הדירקטוריון הן כיצד ימונה הנאמן שיחזיק במניות החברה, מה יהיו סמכויותיו ועד כמה הוא יהיה כפוף לשר האוצר. חשש נוסף הוא שעל מנת לבצע הנפקה כנדרש על-פי מתווה האוצר, תאלץ החברה להמתין לדוח"ות הרבעוניים של הרבעון השני השנה, מה שידחה את קבלת הסיוע הנחוץ לה במהירות לסוף השנה בלבד.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עוד נטען כי מתווה הנפקה עשוי לפגוע בבעלי המניות בחברה הצפויים להיות מדוללים, וזאת על אף שהמשבר הנוכחי בחברה נגרם בשל החלטת המדינה על סגירת השמיים, בעקבות משבר הקורונה.