המדינה התחייבה כי הכיסוי הביטוחי החדש של הכבאים יהיה זהה באופן מלא לכיסוי שנתן להם ביטוח החיים בחברת 'הראל' עד סוף חודש אפריל. בנוסף התחייבה המדינה לשמור על הסודיות הרפואית של הכבאים, כך שתביעות ביטוחיות שלהם לא יאפשרו העברת מידע רפואי שלהם למעסיקיהם ברשות הכבאות. ההתחייבות הגיעה בעקבות פניית ארגון הכבאים וההסתדרות לבית הדין לעבודה תל אביב, לאחר שהמדינה הרעה את תנאי הביטוח. ההתחייבות המדינה קיבלה תוקף של פסק דין.

ביטוח החיים של הכבאים המכונה 'ריזיקו' הוא הביטוח המקצועי היחיד שהמדינה משתתפת במימונו בשיעור של 75%. יתר הסכום משולם מכיסי הכבאים, לצד ביטוחים מקצועיים נוספים אותם הם נדרשים לרכוש באופן פרטי. בתחילת מאי פקע תוקף הפוליסה שהיתה לכבאים בחברת 'הראל', לאחר שרשות הכבאות סירבה לחדש אותו עקב דרישת החברה להגדיל את הפרמיות.

לטענת ארגון הכבאים, החליטה רשות הכבאות באופן חד צדדי על מעבר הכבאים להסדר ביטוחי חדש, שאיננו בגדר ביטוח החוסה תחת חוק הביטוחים – במסגרת של הקמת קרן ממשלתית שתנוהל על ידי חברת הביטוח הממשלתית 'ענבל', כמעין 'ביטוח עצמי'. עד כה, לא קיבלו הכבאים התחייבות מפורשת של אגף התקציבים, אגף שוק ההון ואגף השכר באוצר לפיה המדינה תהיה ערבה לספק את הכיסויים הביטוחיים לכבאים, גם במקרה בו יעלה סכום התביעות על היקף הכספים שיופקדו בקרן. בשישי האחרון הגישו ההסתדרות וארגון הכבאים את הבקשה לבית הדין, על מנת למנוע מצב של נזק בלתי הפיך לכבאים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עו"ד טל זרקו, אשר ייצגה בדיון בבית הדין לעבודה תל אביב אתמול (ראשון) את רשות הכבאות ואת משרד האוצר על שלושת אגפיו, התחייבה בשם המדינה שכל תביעות הכבאים יכוסו, וההתחייבות אף קיבלה תוקף של פסק דין של השופטת מיכל נעים דיבנר.

עו"ד יעל שילוני, המייצגת את ארגון הכבאות וההסתדרות, דרשה בדיון שהמדינה תתחייב לאפשר לכבאים שיעזבו את השירות לבטח עצמם בביטוח אישי המשכי, בלא צורך בביצוע חיתום או בדיקות רפואיות – בדומה לאפשרות שהייתה קיימת להם בפוליסה הקודמת. יו"ר ועדת הביטוחים של ארגון הכבאים חגי סקורי, הבהיר כי בסוף החודש הקרוב יאבדו הכבאים את זכאותם לבטח עצמם בביטוח המשכי במסגרת חברת הראל, וכי כבאים רבים חוששים ואינם נותנים אמון בהסדר הנוכחי שייתן להם אפשרות זו בעתיד.

השופטת נעים דיבנר הבהירה כי סיום התקופה בה יכולים הכבאים לבטח עצמם בביטוח המשכי בהראל, מבלי שהמדינה תתחייב כי תתאפשר להם מסגרת זהה לביטוח המשכי במסגרת ההסדר החדש עשוי להוות גרימת נזק בלתי הפיך לכבאים, שעל מנת למנוע אותו היא עשויה לפסוק על המדינה צו עשה זמני. לאחר היוועצות התחייבה עו"ד זרקו כי המדינה תדאג למצוא הסדר שיאפשר ביטוחים המשכיים שכאלה, בתנאים זהים לאלו שהיו קיימים בפוליסה של הראל.

להסכמות הצדדים ניתן תוקף של פסק דין. השופטת נעים דיבנר הוסיפה כי ככל שארגון הכבאים ימצא סוגיות נוספות העשויות להוות נזק בלתי הפיך בשל פקיעת המועד המאפשר לכבאים לבטח עצמם בביטוחים המשכיים בהראל, יוכלו הצדדים להיפגש לדיון נוסף ביום ראשון הבא.