37.6% מהמועסקים בחודש מאי דיווחו כי נעדרו מעבודתם באופן חלקי או מלא, כשני שליש מהם (24.4%) בשל סיבות הקשורות בנגיף הקורונה – כך על פי סקר כח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה המתפרסם היום (שני). מדובר בירידה לעומת אפריל, שיא תקופת הסגר, אז נעדרו מעבודתם 64.6% מהמועסקים. לפי שיטת חישוב הנתונים של למ"ס, הימצאות עובד בחל"ת נחשבת להיעדרות זמנית מעבודתו, לצד סיבות אחרות להיעדרות כגון מחלה, תקופת לידה והורות ועוד.

לפי הנתונים, אחוז המועסקים מתוך כלל האוכלוסיה ירד קלות ל-59% במאי, לעומת 59.7% באפריל. ואחוז האבטלה (שאינו כולל עובדים בחל"ת אשר קיבלו דמי אבטלה) עמד על 4.2%, לעומת 3.5% באפריל.

לפי הנתונים, 684 אלף עובדים נעדרו מעבודתם במהלך כל השבוע בו נערך הסקר בשל סיבות הקשורות בנגיף הקורונה, בתוכם גם עובדים שיצאו לחופשה בתשלום או חופשה ללא בתשלום, וכן עובדים בבידוד או מסיבות נוספות הקשורות לנגיף. מדובר בירידה של כמעט 50% ביחס לאפריל, בו לפי הלמ"ס נעדרו מעבודתם 1.27 מיליון עובדים. 265 אלף עובדים נוספים נעדרו רק בחלק מהשבוע בו נשאלו מסיבות הקשורות לנגיף הקורונה, לעומת 252 אלף באפריל. מלבדם דיווחו כ-113 אלף עובדים כי נעדרו מעבודתם שבוע מלא ו-400 אלף על היעדרות חלקית עקב סיבות שאינן קשורות באופן ישיר לנגיף הקורונה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שנעדרו מעבודתם היו בענפי שירותי אירוח ואוכל (70.6%), אמנות, בידור ופנאי (58.7%), שירותים אחרים (50.9%), שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות (48.0%), חינוך (46.4%), פעילויות נדל"ן (43.9%), מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים (41.9%), שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (41.7%), ושירותי ניהול ותמיכה (40.6%).

בבדיקה לפי משלחי יד ומקצועות, נמצא כי המקצועות שנעדרו בשיעורים הגבוהים ביותר הם פקידים כלליים ועובדי משרד (45.8%), עובדי מכירות ושירותים (45.1%), הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד נלווה (43.7%).

עוד עולה מהנתונים כי עובדים מבוגרים וצעירים נעדרו מעבודתם בשיעורים גבוהים יותר. האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שנעדרו מהעבודה היה בקרב עובדים בני 65 ומעלה, ש-46.7% מתוכם נעדרו מעבודתם. בקרב בני 60-64 נעדרו 41.4%, בקרב בני 30-34 נעדרו 39.4%, ובקרב בני 25-29 נעדרו 39.2%.