יו״ר ההסתדרות דורש מראש הממשלה ושר האוצר ״הארכה גורפת של תקופת הזכאות לדמי אבטלה, עד לסוף חודש אוגוסט״. במכתב ששיגר היום בר-דוד לנתניהו וכ״ץ, הוא מזהיר ש״סכנה כלכלית מרחפת מעל למאות אלפי דורשי עבודה, שצפויים לסיים את מכסת ימי האבטלה שלהם, ובהיעדר חלופה תעסוקתית נראית לעין, להיוותר ללא הכנסה״.

״אני קורא לכם למנוע את הפגיעה האנושה במאות אלפי משקי בית״, מוסיף יו״ר ההסתדרות, ״וביכולת המשק להתאושש מהמשבר הכלכלי״. התקנות לשעת חירום מיום 11 במאי 2020, האריכו באופן גורף את הזכאות לדמי אבטלה עד ליום 31 במאי 2020. בחודשים מאי ויוני התריעה ההסתדרות, כמו גם המוסד לביטוח לאומי, כי יש צורך בהארכת ההקלות לקבלת דמי אבטלה. בעקבות הלחץ החליטה הממשלה להחריג את 35 ימי הסגר ממניין ימי הזכאות לאבטלה.

״אני מברך על ההקלות שניתנו״, כותב בר-דוד, ״וכן על הצהרתכם מראשית יוני, כי ימי הסגר לא יכללו במניין ימי האבטלה. יחד עם זאת, הצהרה זו טרם עברה לפסים פרקטיים של חקיקה. יתרה מזאת, לפי נתוני המוסד לביטוח לאומי, גם אם תיושם, היא צפויה להותיר דורשי עבודה רבים ללא רשת הגנה״.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

כבר בחודש יוני, על פי ההסתדרות, צפויים כ-260,000 דורשי עבודה להיגרע ממעגל הזכאים לדמי אבטלה ולהיוותר ללא מקור הכנסה. עד סוף אוגוסט תסתיים זכאותם של 450,000 דורשי עבודה, מרביתם בני 28 ומעלה.

״הכרזת ראש הממשלה בטקס חילופי מנכ״ל משרד הבריאות כי הסתיימה פתיחת הכלכלה, משמעותה שמקומות העבודה שטרם נפתחו, ובראשם ענפי התעופה והתיירות, יישארו סגורים״, מציין בר-דוד במכתב, ״מקומות עבודה שקיבלו אישור להיפתח, עובדים תחת מגבלות משמעותיות ומתקשים לחזור לפעילות סדירה. המשק עומד בתקופת ביניים ארוכה של חוסר ודאות, ויש לפעול בדחיפות כדי לתת מענה״.

מדינות רבות אחרות האריכו אף הן את הזכאות לדמי אבטלה, ביניהן קנדה והולנד שהאריכו עד סוף אוגוסט, ניו זילנד ואוסטרליה עד סוף ספטמבר, אנגליה עד סוף אוקטובר, ארה"ב עד סוף נובמבר, סינגפור עד סוף דצמבר ושוויץ שהוסיפה שלושה חודשים לתקופת הזכאות של המובטלים בה.