ירידה של 27% בפדיון סך ענפי הכלכלה, ירידה של 28.9% במדד הייצור התעשייתי, וירידה של 13.5% במדד משרות השכיר בתעשייה – אלה חלק מהנתונים שפרסמה היום (חמישי) הלמ"ס על חודש אפריל. בענפים רבים במשק מדובר בירידה החדה ביותר מאז ינואר 2011.

חודש אפריל החל בסגר כמעט מלא של המשק, כשרק שירותים חיוניים וחלק מהתעשייה וענף הבניין עבדו. בתחילת החודש נחגג חג הפסח, המתאפיין בירידה בפעילות הכלכלית. ב-18 לחודש החל הסגר לרדת בהדרגה, והותר לפתוח עסקים בהתאם להנחיות התו הסגול. עם זאת, החזרה לשגרה הייתה אטית, כפי שמשתקף בנתונים. מדאיגה במיוחד הירידה בתעשייה, שהייתה נתונה פחות להגבלות בסגר.

במספר ענפים נרשמה הירידה החדה ביותר בין חודש אחד לקודמו מאז ינואר 2011: שירותי אירוח ואוכל (56%-) תעשייה, כריה וחציבה (32%-), שירותי ניהול ותמיכה (34%-) ועוד. הירידה בייצור התעשייתי נרשמה בכל הרמות הטכנולוגיות, אבל בולטת במיוחד בטכנולוגיה המסורתית עם ירידה של 37.6%. בגלל נגיף הקורונה הנתונים אינם מנוכי עונתיות – אינם לוקחים בחשבון השפעת חגים, שבתות והמועד בשנה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר