נגיד בנק ישראל, פרופ׳ אמיר ירון, התארח הבוקר בבית ההסתדרות, ודן עם יו״ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, במדיניות הכלכלית שדרושה למשק בעת הזו. השניים הסכימו שנכון לקיים פעילות כלכלית מירבית, ככל שניתן, על מנת להתמודד עם המשבר הכלכלי: להימנע מסגר רוחבי ולקדם הכשרת עובדים ללא תעסוקה. הוסכם על המשך עבודה משותפת בדרגים המקצועיים.

נגיד בנק ישראל הופיע בפני הנהגת ההסתדרות, ואמר ״המשבר הכלכלי שאנו חווים מלווה בפגיעה משמעותית בפעילות הכלכלית ובתעסוקה במשק ועלינו להתמקד בכלי מדיניות שיתמכו בתעסוקה ובבתי העסק במשק, ובכך יסייעו להאצת הפעילות הכלכלית״.

יו"ר ההסתדרות אמר ״אנו חווים מגה-אירוע, אך נדע לצלוח את המשבר. שיתוף הפעולה בינינו חשוב, פורה ואנו מברכים עליו. בסופו של דבר יש בקצה אנשים שאסור לשכוח וצריך לטפל בהם, ויש מדינה. ענפים שלמים כמו תעופה ותיירות, עדיין לא חזרו לפעילות. צריך להאריך את החל"ת לעובדים בענפים הללו ובענפים אחרים, כדי לתת לאנשים לנשום״. 

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר