מרכז המידע הלאומי למערכה בקורונה מתריע: שיעור התחלואה בקרב הבדואים בנגב נותר גבוה גם השבוע, וביישובים חורה וכסייפה שיעור בדיקות חיוביות גבוהה – ומספר בדיקות נמוך.

על פי סמך שפרסם המרכז, המתבסס על נתוני משרד הבריאות, בשבוע האחרון זוהו 143 חולים חדשים ביישובים הגדולים של הבדואים בנגב – רהט, ערערה בנגב, כסיפה, חורה, לקיה, תל שבע ושגב שלום. זאת, לעומת 156 חולים שאותרו בשבוע שלפני כן. ב-6.4% מתוך 2,224 הבדיקות שנעשו היו חיוביות.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

התחלואה הגבוהה ביותר נרשמה בערערה עם 63 חולים חדשים ושיעור בדיקות חיוביות של 8%. ברהט אובחנו 47 חולים חדשים ושיעור בדיקות חיוביות של 6%. ביישובים חורה וכסייפה נמצאה "מגמה מטרידה של שיעור בדיקות חיוביות גבוה (10% ו-7% התאמה) ושיעור בדיקות נמוך יחסית". המצב בשאר היישובים שנבדקו טוב יותר.

בדו"ח מציינים כי מספר מקרי המוות בחברה הבדואית נמוך יחסית ועומד על חמישית מהממוצע הארצי – ביחס לכמות הנדבקים. זאת, ככל הנראה, בגלל גילה הצעיר האוכלוסייה. לפי הנתונים, רק 6% מהחולים מעל גיל 50, ואין כלל חולים שעברו את גיל 70.

לסיכום כתבו עורכי הדו"ח כי הם ממליצים לשמר מספר גבוה של בדיקות בכל היישובים והגדלת מספרים בחורה וכסייפה, להגביר את אכיפת הבידוד החברתי ולהרחיב את מאמצי ההסברה, בעיקר בכל הנוגע לאוכלוסיה המבוגרת.