שר הבריאות יולי אדלשטיין הציג היום את המלצותיו לקבינט הקורונה לאור העלייה בהתפשטות הנגיף: הגבלת על אירועים דתיים, ללא פגיעה באולמות האירועים, וכן הגבלות בבתי כנסת ועל התקהלות. בנוסף קרא אדלשטיין לקיים את הבחינות במוסדות להשכלה גבוהה מרחוק, במטרה למנוע הידבקות של סטודנטים ומרצים. השר אף ביקש לקיים עבודה מהבית בשירות הציבורי, והמליץ למגזר הפרטי לעבור לעבודה במתכונת קפסולות.

אדלשטיין ציין כי הוא מודע לצורך למציאת מסגרות לילדים על מנת לאפשר להוריהם לעבוד. הוא אמר שיאשר את קיום קייטנות הקיץ, בית הספר של החופש הגדול ומחנות הקיץ, בכפוף להנחיות התו הסגול,

לדברי אדלשטיין, "ההמלצות לא נעימות, אך הן מחויבות המציאות על מנת לטפל בנגיף בשלב זה ולא להגיע למצב של סגר כולל על המשק".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

אדלשטיין אמר כי "אנחנו נמצאים בתחילתו של גל תחלואה שני. מן היום הראשון החלטתי לא להיות הסמן הימני, ולקבל את כל ההחלטות בהילקח בחשבון הן את צרכי הבריאות והן את צרכי המשק והכלכלי. פעלתי, יחד עם השרים הרלוונטיים, לפתיחת גני האירועים, אירועי התרבות, התחבורה הציבורית ועוד. אך הדגשתי כל הזמן, שאם לא נשמור בקפדנות על כל ההנחיות נגיע גם למצב של סגירה".

שר הבריאות התייחס גם לאופן בו מוצגים נתוני התחלואה בקורונה בכלי התקשורת, שמציג פעמים רבות נתונים בפרקי זמן בלתי אחידים, למשל – מספר הנדבקים החדשים מ-8 בבוקר עד 8 בבוקר, או מ-20:00 בערב ועד 20:00 בערב – נתונים שאי אפשר להשוות ביניהם. "מחשבה רבה מושקעת בהנגשת מספרי התחלואה לציבור מתוך כוונה לייצר שקיפות מרבית. אני מודע לרצון שלכם להביא לציבור חישוב מספרים של יממה שלמה. ובכל זאת אני מרשה לעצמי לבקש מכם – היצמדו לנתוני משרד הבריאות המתעדכנים שלוש פעמים ביום. פרסום חישובים אחרים גורמים להטעיה ולבלבול הציבור, ואני מבקש מכם להימנע מכך."