מינהל הבטיחות בזרוע העבודה, במשרד העבודה והרווחה קיים בשבוע החולף מבצע אכיפה נרחב על ידי מפקחי בטיחות באתרי הבנייה השונים בעיר ירושלים. מתוך 75 אתרים שנבדקו, נסגרו 40 בצווי בטיחות מלאים או חלקיים. מפקחי הבטיחות הטילו צווים המורים להפסיק את העבודה במקום עד לתיקון הליקויים וכן עיצומים כספיים.

באתרים אלו נמצאו ליקויי בטיחות רבים המסכנים את העובדים ואף עוברי אורח, ביניהם: גידורים חסרים, פיגומים לא תקינים, לוחות חשמל מסוכנים, ציוד מגן אישי חסר, מנהל עבודה ועוזר בטיחות שאינם נוכחים, בדיקה של מכונות הרמה וליקויי חשמל ועוד.

ליקויי בטיחות שנתגלו במבצע האכיפה בירושלים (צילום: מנהל הבטיחות במשרד העבודה והרווחה)

במשרד העבודה טוענים כי על הקבלנים המפרים הוטלו גם עיצומים כספיים בגובה עשרות אלפי שקלים. מדובר בחזרה למדיניות שיושמה בעבר, אך נזנחה בעקבות ריבוי העררים שהגישו הקבלנים, שהטילו על המינהל עומס כבד והקשו על גביית הקנסות בפועל. העיצומים האחרונים שהתקבלה החלטה בעניינם המופיעים באתר המינהל הם מאוגוסט 2018. במינהל הבטיחות הצהירו במספר הזדמנויות כי בכוונתם לשוב ולהסתייע בכלי זה. סכום העיצומים עשוי להגיע עד 35,380 ש"ח לעבירה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

כחלק מהתנאים להסרת צווי הפסקת העבודה ולחזרה לעבודה שוטפת, נדרשו הקבלנים גם במינוי ממוני בטיחות לאתרים בהיקפי משרה משתנים בהתאם לחומרת הליקויים והיקף הבנייה. זאת על מנת לסייע למבצע הבנייה ולמנהל העבודה באתרים בהם רמת הבטיחות טעונה שיפור, להסדרת ניהול הבטיחות באתר ברמה נאותה וכדי להבטיח ולעמוד על הסדרי בטיחות הולמים. לאור מצב הבטיחות בחלק מהאתרים זומנו בעלי תפקידים באתרי הבנייה שנבדקו, לבירור בפני הנהלת מינהל הבטיחות בזרוע העבודה לצורך מתן הסברים. בנוסף נשלחה אל מנהלי העבודה אפשרות למתן זכות טיעון לפני החלטה על פעולות מינהליות כגון: השעייה או פסילה מתפקידם.

חזי שוורצמן, ראש מינהל הבטיחות ומפקח עבודה ראשי במשרד העבודה והרווחה מסר: "תוצאות המבצע מוכיחים פעם נוספת שהבטיחות אינה קודמת לכל ברוב האתרים, מינהל הבטיחות בראשותי ימשיך באכיפה בלתי מתפשרת כדי לשמור על חיי הפועלים, אני קורא לקבלנים, היזמים ומנהלי העבודה – שלבו ידיים איתנו במאבק על הבטיחות באתרי הבנייה".