כל הקנסות שניתנו לבתי קפה ומסעדות בין ה-25 למרץ ל-25 באפריל יבוטלו – כך הודיע היום (שלישי) משרד המשפטים.

ההחלטה באה בעקבות ספק משפטי שהתעורר באשר לשאלה אם האיסור לפתוח את בתי האוכל בתקופה הרלוונטית נחשב לאיסור פלילי, עפ"י התקנות.

במשרד המשפטים מדגישים כי אין ספק שהתקנות אסרו בתקופה זו לפתוח בתי אוכל אלא שהשאלה המשפטית הייתה האם האיסור האמור נקבע כאיסור פלילי. לבסוף החליט המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, עו"ד שלמה (מומי) למברגר, כי הפרשנות הנכונה היא שבתקופה זו בלבד אין מדובר בעבירה פלילית.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

זאת בין היתר, מאחר ולפי נוסח התקנות שהיה בתוקף אותה עת, ניתן היה לסבור כי המונח "בית אוכל" אינו נכלל במונח "חנות", שלגביה נקבעה עבירה פלילית. ההנחיה האמורה חלה גם על הקנסות שהוטלו על-ידי משטרת ישראל.​