שביעות רצון גבוהה מעבודה מהבית במגזר הציבורי: כ-90% מהמנהלים ו-94% מהעובדים במגזר הציבורי הביעו שביעות רצון גבוהה מעמידת העובדים מהבית ביעדים בתקופת 'שגרת הקורונה' – כך עולה מסקר שערכו נציבות שירות המדינה ואגף שכר והסכמי עבודה במשרד האוצר בקרב 2,700 עובדים ומנהלים במגזר הציבורי. עוד עולה מהסקר כי המנהלים במגזר הציבורי שבעי רצון מביצועי העובדים מהבית בתקופה זו במידה גבוהה יותר לעומת התקופה שבטרם משבר הקורונה.

יוני 2020
תמוז התש״פ

הסקר, שמתפרסם היום (שלישי) כחלק מדו"ח השכר במגזר הציבורי, נערך במהלך מאי 2020, בו החלה חזרת עובדי המגזר הציבורי לעבודה לאחר צמצום הפעילות בתקופת הסגר. בתקופה הזו התאפשרה לראשונה במגזר הציבורי העסקת עובדים מהבית בהיקפים נרחבים, עקב הנחיות משרד הבריאות ותו הסגול, וההבנות שהושגו בין האוצר וההסתדרות. עד לפרוץ הקורונה קיים המגזר הציבורי פיילוטים מצומצמים בלבד של עבודה מהבית.

שליש מהעובדים מהבית עושים זאת מעל 3 ימים בשבוע

מהסקר עולה כי בקרב העובדים/ות שמחלקים את זמנם בין הבית למשרד, מחצית עובדים מהבית בהיקף מתון (יום-יומיים בשבוע), בעוד שליש עובדים מהבית בהיקף גבוה (3 ימים ומעלה) ומיעוט (%17) עובדים באותו היום גם מהמשרד וגם מהבית (יום עבודה מפוצל).

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הסקר מצא קשר בין זמן הנסיעה ממקום המגורים לעבודה לבין היקף העבודה מהבית: ככל שזמן הנסיעה לעבודה ארוך יותר, העובדים/ות נוטים/ות לעבוד בהיקף גבוה יותר מהבית. בקרב עובדים שזמן הנסיעה שלהם לעבודה הוא חצי שעה, 30% בלבד עובדים בהיקף גבוה מהבית, בעוד שבקרב עובדים שזמן נסיעתם לעבודה הוא שעה וחצי ומעלה, עומד שיעור העובדים בהיקף גבוה מהבית על כ-60%.

המנהלים שהשתתפו בסקר דיווחו על יכולת נמוכה יותר למשב את העובדים ועל תקשורת נמוכה יותר בינם לעובדים כאשר העובדים מבצעים את עבודתם מהבית לעומת התקופה שבטרם משבר הקורונה. מנגד, המנהלים דיווחו על מתן משימות מאתגרות יותר לעובדים מהבית.

העובדים שמבצעים את עבודתם מהבית בלבד דיווחו על אתגר גדול יותר בעבודה מעמיתיהם: בממוצע, העובדים שמבצעים את עבודתם מהבית בלבד דיווחו על אתגר גדול יותר בעבודה (45%) בהשוואה לעובדים המבצעים את עבודתם מהמשרד (37%), או מחלקים את זמנם בין הבית למשרד (35%).

היתרון במשרד: מפגש חברתי

על רקע התגברות שיעורי העבודה מהבית, נשאלו משתתפי הסקר מהם מבחינתם היתרונות הקיימים בעבודה במשרד. מכלל היתרונות האחוז הגדול ביותר של המשיבים (כ-70%) ציינו כי היתרון המשמעותי בעבודה מהמשרד הוא היותו מקום מפגש חברתי. לאחר מכן, בסדר יורד, ציינו העובדים את היתרונות הבאים: נגישות לכלל האמצעים הדרושים לביצוע העבודה (60%), וכי במשרד קל יותר ליצור אינטראקציה עם עמיתים (כ-40%).

יתרונות העבודה מהבית (נתונים: סקר אגף הממונה על השכר במשרד האוצר ונציבות שירות המדינה בקרב עובדי המגזר הציבורי, מאי 2020)

30% מן העובדים ציינו כי העבודה במשרד מאפשרת איזון טוב יותר בין בית לעבודה, וכ-30% ציינו כיתרון למשרד את קיומו של מקום קבוע לעמדת עבודה, וטיפול מהיר בתקלות. פחות מ-20% מהמשיבים ציינו כיתרונות מיעוט של הסחות דעת בעבודה במשרד וחיסכון במשאבים. הגורם שמיעוט העובדים (כ-10%) ציין כיתרון הוא קבלת משוב בקלות רבה יותר מהממונה.

91% הביעו שביעות רצון גבוהה לעבודה מהבית

במהלך חודש אפריל, עת צומצמה העבודה במגזר הציבורי ועובדים רבים עבדו מהבית, ערכו נציבות שירות המדינה והממונה על השכר סקר ראשון לבחינת העבודה מהבית במשבר הקורונה. הסקר העלה כי הרוב המוחלט של העובדים החיוניים (כ-91%) הביעו שביעות רצון גבוהה מהאפשרות לעבוד מהבית בתקופת מתכונת החירום.

הסקר העלה כי מנהלים שבאחריותם הישירה עובדים מרחוק הביעו שביעות רצון גבוהה מעמידת העובדים מהבית ביעדים, אך זו הייתה נמוכה מעט יותר משביעות הרצון הממוצעת של העובדים מרחוק מעמידתם ביעדים. מרבית המנהלים (64%) הביעו נכונות להרחיב את היקף העבודה מרחוק של עובדיהם עם החזרה לשגרה, אך אחוז לא מבוטל של מנהלים הביע לכך התנגדות.

עוד עלה בסקר כי בחלוקה לסקטורים השונים במגזר הציבורי, האחוז הגבוה ביותר של מנהלים/ות  המעוניינים להגדיל את היקף העבודה מרחוק לעובדיהם ביחס למצב שלפני משבר הקורונה הוא בקרב מנהלים המועסקים בתאגידים הציבוריים (חברות ממשלתיות, אוניברסיטאות ועוד). האחוז הנמוך ביותר של מנהלים המעוניינים להגדיל את היקף העבודה מרחוק לעובדיהם ביחס למצב שלפני משבר הקורונה הוא בקרב מנהלים המועסקים בשלטון המקומי.

הצעירים רוצים לעבוד מהבית, המבוגרים פחות

הסקר מאפריל בחן גם את הקשר בין הנכונות לעבודה מהבית לגיל העובד. האוכלוסייה המבוגרת: מהנתונים עולה כי עם עליית גיל העובד, יורדת משמעותית הנכונות להגדיל את תדירות העבודה מרחוק – בקרב עובדים בגילי 60-65 הביעו 37% רצון להגדיל את תדירות העבודה מהבית, לעומת 70% בגילי 30-34 ו-61% בגילי 45-49. בנציבות ובאוצר מעריכים כי "מגמה זו קשורה, לפחות בחלקה, לרמת המיומנות הטכנית ולרמת ההיכרות הראשונית עם כלים מתאימים לעבודה מרחוק. עם זאת, ייתכן כי מגמה זו קשורה גם לגורמים נוספים, כגון צורך חברתי במפגש עם העמיתים במשרד".

התפלגות התשובות בשאלת רצון העובדים להגדיל את תדירות העבודה מרחוק ביחס למצב שטרום המשבר, על פי גיל העובד/ת (נתונים: סקר אגף הממונה על השכר במשרד האוצר ונציבות שירות המדינה בקרב עובדי המגזר הציבורי, מאי 2020)

"עבודה מהבית תגדיל את האטרקטיביות של המגזר הציבורי כמעסיק"

הדו"ח מציין יתרונות מובהקים לעבודה מהבית, כגון הגדלת פריון העבודה, שימור רציפות תפקודית במצבי משבר, הקלת הגודש בכבישים וחיסכון בזמן. לצד זאת, מצביעים מחברי הדו"ח על יתרון נוסף – מיצוב המגזר הציבורי כמעסיק אטרקטיבי עבור "מועמדים צעירים, שחשובה להם הגמישות התעסוקתית". יתרון נוסף הוא הגדלת הגיוון במגזר הציבורי, דרך העסקת עובדים בעלי מוגבלויות שאינן מאפשרות ניידות יומיומית ועובדים המתגוררים בפריפריה ובריחוק ממרכזי התעסוקה.

יתרון נוסף הוא קידום שוויון מגדרי, באמצעות הגדלת שיעור הנשים המגישות מועמדות למשרות בדרג הבכיר. בדו"ח מציינים כי נשים נוטות לבחור מקום עבודה הקרוב למקום מגוריהן בהשוואה לגברים, ומהסקר עולה כי משרות ניהול מלוות בממוצע התרחקות נוספת ממקום המגורים, לפיכך, יישום מדיניות של עבודה מרחוק עשוי לעזור בהסרת חסם המרחק, ובהגדלת קהל המועמדות למשרות בעלות אופי ניהולי.