התפוקה החקלאית בישראל ב-2019 עלתה, אך רווחי החקלאים ירדו – כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום (רביעי). לפי הנתונים, סך התפוקה החקלאית בשנת 2019 עמד על כ-30.6 מיליארד שקלים – עלייה של 0.9% משנת 2018. למרות העלייה בתפוקה, היתרה לחקלאים (הסכום שנשאר לחקלאים לאחר הוצאות על תשומות ותשלום משכורות לשכירים) ירדה ב-2.6% ביחס ל-2018 ועמדה על 5.2 מיליארד שקלים.

העלייה בתפוקה החקלאית התבססה בעיקר על עלייה בערך התפוקה הצמחית, שעלה ב-2% בשנה האחרונה. לעומתה, ערך תפוקת בעלי החיים ירד ב-0.7% במהלך השנה. התוצר המקומי הגולמי של החקלאים (ערך התפוקה בניכוי התשומות), עמד על 14 מיליארד שקלים, עלייה של 2.4% ביחס ל-2018. במחירי התשומה הקנויה לחקלאות חלה עלייה קלה של 0.7%.

עוד עולה מהנתונים כי 40% מערך הייצור החקלאי בישראל נמכר לשוק המקומי, 36% נוספים נמכרו לתעשייה, 9% לתוצרת ביניים, ו-15% נמכרו לייצוא.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הייצוא החקלאי הישראלי ב-2019 עמד על 4.5 מיליארד שקלים, עלייה של 3.7%. כמות הייצוא החקלאי ירדה בשנה החולפת ב-0.7%, כאשר בגידולי שדה חלה עלייה חדה של 29.4%, ענפי גידולים נוספים שעלו בכמות הייצוא היו: אבוקדו (עלייה של 19.9%), תמרים (15.1%), גזר (19.2%) ומנגו (11%).  לעומת זאת, בייצוא האשכוליות הייתה ירידה של 21.7%, יצוא הפלפלים חווה ירידה של 21.4% וגם בכמות ייצוא הרימונים חלה ירידה של 15.1%.​

בנוסף נרשמה עלייה של 19.1% בנטיעות חדשות, ומתוכן בולטת העלייה בנטיעות של פירות סובטרופיים (38.6%) כגון אבוקדו, בננה, גויאבה וליצ'י.