יו"ר ההסתדרות והממונה על השכר באוצר הגיעו להסכמות בדבר הארכת ההסכם הקיבוצי שמסדיר את תנאי העובדים תחת הוראות "התו הסגול" במגזר הציבורי. ההסכם יהיה תקף עד לסוף חודש יולי.

ההסכם, שנחתם ב-1 במאי 2020, מאפשר גמישות ניהולית במטרה להגדיל את מספר העובדים שיכולים לעבוד תחת הוראות "התו הסגול", ומאפשר תחלופה בין העובדים שאינם נדרשים לעבוד. ההסכמות בין ההסתדרות לאוצר תואמו עם מעסיקים נוספים במגזר הציבורי.

יו״ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד: "מפרוץ משבר הקורונה עובדי המגזר הציבורי נרתמו ונתנו מעצמם למען המשך תפקוד תקין של המשק, ועל כך הם ראויים להערכה רבה. מטרת ההסכם עליו חתמנו עם האוצר, להמשיך ולהרחיב את השירות שניתן לציבור במתכונת מיוחדת, תוך דאגה לבריאותם של העובדים המסורים ועמידה בהוראות התו הסגול.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

״אני רוצה להודות לממונה על השכר באוצר, קובי בר-נתן, לשלטון המקומי ולמעסיקים נוספים במגזר הציבורי, על האחריות המשותפת שמגלים הצדדים בעניין זה".

הממונה על השכר באוצר, קובי בר-נתן: "ההסכם שנחתם בתחילת חודש מאי, זכה לתגובות חיוביות מאוד לאור הצלחתו בהשבת מספר רב של עובדים לעבודה תוך שמירה על בריאותם ועל הוראות 'התו הסגול'. הצלחת ההסכם התבטאה במתן כלי גמישות ניהולית במטרה להגדיל את מספר העובדים המועסקים, ומתן מענה לעובדים שלא ניתן להעסיקם.

״הארכת ההסכם תאפשר את המשך הפעילות במתכונת המיוחדת ואת הרחבת השירותים הניתנים לציבור. אני מודה ליו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד על הבנתו ועל מסירותו לטובת הארכת ההסכם".