רכבת ישראל תקבל כחצי מיליארד שקלים מתקציב המדינה, כך על פי דיווח לבורסה מהיום (רביעי). הרכבת סיימה את הרבעון הראשון בהפסד תפעולי, שלא משקף עדיין את ההרעה המשמעותית החל מסוף מרץ ועד היום.

לפי הדיווח, רכבת ישראל החברה מעדכנת כי ביום שלישי נחתמה תוספת להסכם ההפעלה והפיתוח. במסגרת ההסכם בגין כל אחד מהחודשים אפריל, מאי ויוני לשנת 2020, יועבר לחברה סך של 140 מליון שקלים כמקדמה על חשבון ההוצאה המוכרת בגין נוסעים ובגין הסובסידיה למטענים. בגין התשלום לחודש אפריל 2020, יועבר לחברה בנוסף סך של כ-43.5 מליון ש"ח ובסך הכל, קרוב לחצי מיליארד שקלים.

הסכומים מוגדרים כ"מקדמות". במקביל, הסובסידיה לרכבת בגין התשלום המופחת של חיילים סטונדטים וקשישים תבוטל בדיעבד, מחודש ינואר ועד חזרת המשק לפעילות מלאה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

הרבעון הראשון ברכבת ישראל הסתיים לכאורה באופן סביר, עם רווח כולל של 32 מליון שקלים, לעומת 5 מליון שקלים ברבעון המקביל של 2019 על פי הדו"חות.

עם זאת, התוצאה החיובית הושגה בעיקר בשל החלטה חשבונאית לבטל חלקית ירידת ערך בנכסי החברה בהיקף של 49 מליון שקלים. בלעדיה, הרכבת הייתה מסיימת בהפסד כולל של 17 מליון שקלים ובהפסד תפעולי של 44 מליון שקלים.

נתון משמעותי הוא ההכנסות מהסעת נוסעים הסתכמו בסך של כ-147 מיליון שקלים, לעומת הכנסות בסך של כ -180 מיליוני שקלים בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ- 18%.

עליית תעריפים הובילה לגידול בהכנסות מהובלת מטענים של כ-5%, ל-44 מליון שקלים, ללא שינוי בכמויות – 2 מליון טון. החברה לא גבתה הוצאות שכירות לשוכרים מסחריים בתחנות בחודש מרץ, מה שהוריד את דמי השכירות מ-13 מליון שקלים ל-9 מליון.

הוצאות השכר גדלו ב-8 מליון שקלים, ו-5 מליון שקלים נוספים בהוצאות על שירותים לנוסעים, כמו שאטלים שהחליפו רכבות, בעת סגירת מסילות לצורך פרויקט החשמול.