השכר הממוצע עלה ב-14% בחודש אפריל – זאת כתוצאה מכך שמרבית העובדים שנשלחו לחל"ת או פוטרו מעבודתם הם עובדים ששכרם נמוך מהממוצע. על פי פרסום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היום השכר הממוצע במשק עמד בחודש אפריל על 12,494 ש"ח לעומת  10,954 בחודש מרץ. נתונים אלו מחזקים את החשש מפני התרחבות הפערים החברתיים כלכליים בישראל בעקבות משבר הקורונה.

דו"ח שפרסמה הכלכלנית הראשית באוצר בתחילת חודש מאי, ציין כי שכרם הממוצע של העובדים שהוצאו לחל"ת עמד על 6,342 שקלים. הסקירה ציינה כי באופן עקבי, בכלל ענפי המשק, הושבתו העובדים בעלי ההכנסה הנמוכה בשיעור גבוה יותר – וככל שהשכר הממוצע בענף היה גבוה יותר, כך גדל הפער בין שכרם הממוצע של העובדים המושבתים לשכר הממוצע של כלל העובדים בענף. כמחצית מהעובדים המושבתים היו שייכים לשישה ענפים הנמצאים בתחתית טבלת השכר: חינוך, שירותי מזון, שירותים של משקי בית, מכירה קמעונאית, תעשייה וסיטונאות.

על פי נתוני הלמ"ס, מספר המשרות באפריל היה 2.648 מיליון –  ירידה של 27.4% לעומת חודש מרץ 2020 אז היו 3.647 מיליון. בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ציינו כי הם צופים שנתוני מספר המשרות בחודש מאי היו גבוהים בכ-20% לעומת חודש אפריל, אך נתונים מלאים לגבי חודש מאי עדיין אינם בנמצא שכן עד כה התקבלו רק 70% מהדיווחים החודשיים של המעסיקים למוסד לביטוח לאומי. בענף שירותי אירוח ואוכל אוכל ובענף אמנות, בידור ופנאי שבהם רוב העובדים הוצאו לחל"ת בחודש אפריל, צפויה בחודש מאי 2020, עלייה של כ-80% לעומת חודש אפריל 2020.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בלמ"ס הדגישו כי נתונים אלו מתייחסים רק לעובדים שקיבלו שכרם מהמעסיק בחודש אפריל, ואינם משקללים בתוכם את הכנסתם של עובדים שהוצאו לחל"ת או פוטרו וקיבלו דמי אבטלה או קיצבאות אחרות מהביטוח הלאומי. ​