ועדת השרים לחקיקה תדון בראשון הקרוב בחוק שיאסור שימוש בנתוני האשראי של משקי בית שנאספו במהלך משבר הקורונה. הצעת החוק שיזמו חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (יהדות התורה) תקפיא למעשה את איסוף הנתונים עד לתום משבר הקורונה, כדי למנוע פגיעה בדירוג האשראי האישי.

ההצעה מגיעה על רקע ירידה צפויה בדירוג האשראי האישי של משקי בית רבים בעקבות הפגיעה בהכנסותיהם. גורמים בשוק דירוג האשראי האישי כבר הזהירו מפני צניחת הדירוגים בעקבות ההוצאות ההמוניות לחל"ת, שהגבירו פעולות כלכליות הגורמות לירידת דירוג האשראי, כמו פריצת מסגרת האשראי, או חזרת צ'קים שאין להם כיסוי.

הירידה בדירוג האשראי עלולה להביא לפגיעה ביכולת משקי הבית לזכות בהלוואות. בעלי דירוג אשראי נמוך יותר יידרשו לשלם ריבית גבוהה יותר בעבור הלוואות, ובחלק מהמקרים בקשתם להלוואה תסורב לחלוטין. החשש העומד מאחורי הצעת החוק הוא שמשקי בית בעלי הכנסה נמוכה, הזקוקים לאשראי באופן שוטף, יידחקו אל מחוץ למערכת המפוקחת וייאלצו ללוות כסף מגופים בשוק האפור. גופים אלו אינם מפוקחים על ידי המדינה, גובים ריביות גבוהות ופעמים רבות עושים שימוש בכלי גבייה לא חוקיים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

גם בנק ישראל הביע חשש מפני מגמת הירידה בנתוני האשראי של משקי הבית בישראל, אך עד כה לא נקט פעולות משמעותיות כדי לצמצם אותה. הבנק הוציא לפני כחודש הנחייה לנותני האשראי לסמן את הנתונים השליליים בתקופת הקורונה, כדי לבחון האם לתת להם משקל שונה בחישוב דירוג האשראי בהמשך – מהלך שלא משנה בפועל את דירוג האשראי במהלך המשבר.

בנוסף פרסם בנק ישראל אזהרה לציבור בה קרא לעשות שימוש מושכל בהקלות עליהן הורה המפקח על הבנקים, שקרא לבנקים להעדיף להגיע להסדר חוב עם מי שנקלע לקשיים כלכליים במקום גבייה דרך המערכת המשפטית. "לתשומת לבכם! חריגה או פיגור שלא הוסדרו מראש עלולים לפגוע בדירוג האשראי שלכם וביכולתכם ליטול אשראי בתנאים טובים בעתיד", נכתב באתר בנק ישראל.​