ועד ראשי האוניברסיטאות הודיע הערב (שבת) כי לא ייערכו מבחנים פרונטליים בקמפוסים עצמם. בכך, יישרו האוניברסיטאות קו עם המכללות, ובכלל המוסדות האקדמיים לא יתקיימו מבחנים פורנטליים. ההחלטה התקלה לאור החלטת קבינט הקורונה ולאור העדכון בצו בריאות העם שייכנס לתוקפו החל ממחר. השר להשכלה גבוהה ומשלימה, זאב אלקין אמר כי "כל עוד לא פורסמו החרגות, המוסדות לא יכולים לקיים מבחנים פרונטליים".

בחינות שהיו אמורות להתקיים החל ממחר יתקיימו באופן מקוון, או יישקל לגביהן מועד חלופי בהמשך, לפי שיקולו של כל מוסד. בנוסף לכך, הוועד הציע אפשרות להערכה חלופית כמו הענקת ציון "עובר" אוטומטי בבחינות המקוונות, או ציון מספרי.

ועד ראשי האוניברסיטאות מתח ביקורת על השר אלקין, שלטענתן מונע כינוס של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) לדיון על מתווה מוסכם לגבי אופן הערכה לנוכח הנסיבות. "ועדת משנה של המל"ג אישרה את עיקרי המתווה, אך לצערנו, נכון לשעה זו, השר מונע את כינוס המל"ג לדיון בו", טען הוועד, "ההימנעות מדיון במתווה, תפגע בין השאר באלפי סטודנטים ללא אמצעים טכנולוגיים מתאימים, מגבלות סוציו אקונומיות, וכן  סטודנטים עם מוגבלויות שלא יכולים להיבחן באופן מקוון בביתם או מחוץ לקמפוס".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

ביום שני האחרון החליט השר אלקין להעביר את כל הבחינות, בכלל הקמפוסים האקדמיים, לאופן מקוון, עקב עלייה משמעותית בקצב התחלואה ועדכון ההנחיות. באוניברסיטאות טענו כי מדובר בהתערבות בוטה באוטונומיה שלהן, וכי מדובר בהתערבות פוליטית של השר. אז הודיעו שהבחינות יתקיימו כסדרם כל עוד לא תתקבל החלטה חוקית בנושא.​