תוכניות האוצר לשוק האשראי – הגדלת היקפי הגיוס לגופים החוץ בנקאיים, הורדת מגבלות על הנפקת אג"ח של אותם הגופים ופתיחת הנתונים הפיננסים של הציבור לכל נותני האשראי בשוק.

על פי הצעת משר האוצר לחוק ההסדרים שפורסמה בשבוע האחרון, הליברליזציה בשוק האשראי צפויה להימשך, כשלחוק ההסדרים הוכנסו שלושה צעדים שיגבירו את חופש הפעולה של חברות חוץ בנקאיות בשוק האשראי הפרטי.

ההצעה הראשונה נועדה לספק לאותן החברות, מרחב פעולה רחב יותר כשהגבלת הנפקת האג"ח תורחב מ-5 מיליארד שקלים ל-15 מיליארד שקלים. כך יוכלו אותם גופים חוץ בנקאיים לגייס כספים בקלות גדולה יותר, שאותם יוכלו להלוות לצרכנים ועסקים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

צעד משלים להצעה זו הוא ביטול המגבלות על איכות האג"ח שיוכלו החוץ בנקאיים להנפיק. תחת החוק הנוכחי, קיימות מגבלות רגולטוריות על ההנפקה, שמחייבות את החוץ בנקאיים להנפיק רק אגרות חוב המדורגות ברמת סיכון הבינונית BBB ומעלה.

לטענת האוצר, הרציונל שיושב מאחורי הרפורמה הוא להקל ולהוזיל על גיוס הכספים של החוץ בנקאיים, מתוך התקווה שהוזלה זו תתגלגל לצרכן ותתבטא בריביות נמוכות יותר על הלוואות. נזכיר כי בשנים האחרונות חלה עליה בהיקף ההלוואות הצרכניות שמעניקים הגופים החוץ בנקאיים, במקביל לעלייה בהיקף ההלוואות העסקיות.

צעד שלישי שהוא למעשה חלקו האחרון של יישום המלצות וועדת שטרום, יאפשר מעבר למערכת בנקאית פתוחה על ידי הקמתן של חברות שירותי מידע פיננסי. אותן החברות יוכלו לקבל גישה לנתונים הפיננסיים של כל צרכן, ולעזור לו להשוות את הצעותיהם של הגופים הפיננסיים השונים.

במסגרת מערכת בנקאות פתוחה, הנתונים הפיננסיים של כל צרכן אמורים להיות גלויים לחלוטין לכל נותן אשראי בשוק, בכפוף להסכמתו. הלקוח יכול לצרוך את שירותיהם של חברות המידע הפיננסי, שיחזיקו גם הם במידע הפיננסי של אותו צרכן, ויוכלו לסייע לו להשוות בין המוצרים הפיננסיים המוצעים על ידי כל חברה בשוק, וכך לעזור לו להשוות ולמצוא את המוצרים הזולים ביותר.