הפסימיות ביחס למצב המאבק בקורונה מגיעה גם לעולם העסקי: על פי סקר המגמות בעסקים שפרסם הלמ"ס היום (ראשון) המנהלים בתעשייה, במלונאות בקמעונאות ובבינוי אופטימיים פחות לגבי מצבם בחודש יולי משהיו בתחילת החודש הקודם. בתעשייה ובבינוי הציפיות שליליות – הן לגבי המצב הכללי, והן לגבי מספר המועסקים.

מרבית העסקים התעשייתיים השיבו לסקר שמצבם העסקי אינו גרוע, אבל גם לא טוב במיוחד. עם זאת, מדובר בשיפור מחודש מאי, אז המדד עמד על 3.6, לעומת 7.6 בחודש יוני. היקף המכירות של התעשיינים עלה משמעותית, אבל נותר שלילי ובחודש יוני עמד מדד המכירות על 3.7-, לעומת 39.8- בחודש מאי. עם זאת, מרבית התעשיינים צופים ירידה במכירות בחודש יולי, וכן ירידה בייצור, עם עלייה במספר התעשיינים המעריכים כי יחזירו עובדים לעבודה בחודש הקרוב.

אצל הקמעונאיים ניכרת השתפרות משמעותית, כשמרבית בעלי העסק הגדירו את מצבם כחיובי, אבל לא חיובי מאד. מדד מצב העסקים עלה אצל הקמעונאים מ-5.4- בחודש מאי ל-2.6 בחודש יוני. עם זאת, הקמעונאים הפכו לפסימיים יותר כשמודבר בציפיות לעתיד. יותר קמעונאיים מעריכים כי בחודש יולי תהיה ירידה בהיקף המכירות, וחל שיפור קטן בלבד בציפייה לחזרת עובדים מחל"ת. לעומת מדד של 2.2- בחודש מאי בנוגע לחזרת עובדים לעבודה עמד אותו מדד על 1.3 בחודש יוני.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בענף השירותים המצב ממשיך להיות גרוע, אבל גרוע פחות משהיה בחודש שעבר. לעומת מדד של 14.5- בהערכת המצב העסקי במאי עמד מדד זה על 2.5- ביוני. הערכת ענף השירותים לגבי חזרת עובדים מחל"ת ירדה בחודש האחרון, כשבמאי עמד המדד על 2.5 לעומת 1.9 בחודש יוני. הציפיה ליצוא השירותים, שכולל את ההייטק הישראלי, גם הוא ירד- יותר חברות שירותים מעריכים כי בחודש יולי תהיה ירידה בהיקף המכירות בחו"ל.

הרוב המוחלט של המלונאים השיבו כי מצבם נותר גרוע גם לעומת חודש מאי. הערכות המלונאים לגבי חזרת הישראלים לענף התיירות בחודש יולי נשאר עגום עם מדד של 74-, וקרוב לכל המלונאים השיבו כי הם אינם צופים חזרה של תיירים מחו"ל בחודש הקרוב. בציפיות להחזרת עובדים מחל"ת בחודש הקרוב חלה עלייה קלה בלבד, אבל המדד עדיין עומד על 70-, כך שהרוב המוחלט של המלונאים אינם צופים החזרת עובדים בחודש הקרוב.

בענף הבינוי חל גם שיפור בהערכת בעלי העסקים. מדד הערכת המצב הכלכלי של העסק עלה מ-29.4- בחודש מאי ל-11.1- בחודש יוני, אבל מרבית העסקים עדיין אינם צופים חזרת עובדים מחל"ת.​