החוק האוסר צריכת שירותי זנות בישראל ייכנס לתוקפו בשישי הקרוב. הענישה למי שיעבור על החוק: קנס מנהלי בגובה 2,000 שקלים, ובמקרה של עבירה חוזרת קנס בסך 4,000 שקלים ואף העמדה לדין פלילי. במסגרת החוק יופעלו תכניות שיקום וטיפול לעוסקות בזנות בתקצוב של כ-30 מיליון שקלים לשנה הראשונה בה מיושם החוק, ובסך הכל 90 מיליון שקלים לשלוש שנים. במסגרת התכניות יינתנו מענים על ידי משרדי הרווחה, הבריאות, החינוך וגופים נוספים בממשלה ובחברה האזרחית.

החוק קובע שמי שצורך זנות או מנסה לצרוך זנות עובר עבירה פלילית. מדובר בעבירה חדשה שמתווספת לעבירות הפליליות שכבר קיימות בחוק העונשין בהקשר לתופעת הזנות, בהן סרסרות, פרסום שירותי זנות, החזקת מקום לשם זנות וצריכת זנות מקטין, שכבר כיום מהוות עבירות פליליות.

החוק אושר סופית בכנסת בדצמבר 2018. הוא אושר כהוראת שעה לחמש שנים, ונקבע כי במהלכן ייערך מחקר על האפקטיביות שלו בצמצום תופעת הזנות ועל השפעותיו על אנשים ונשים במעגל הזנות, לצורך קבלת החלטה על הארכתו.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

על פי החוק, על כל מי שייתפס עובר עבירה של צריכת זנות יהיה ניתן להטיל קנס מנהלי בסך 2,000 ₪, כשעבירה חוזרת על החוק תהווה עילה לכפל קנס (4,000 ₪). את הקנסות יטילו שוטרים שיזהו את ביצוע העבירה בשטח. במידה ויבוצעו עבירות מרובות על החוק או משיקולים אחרים, יהיה ניתן גם להגיש כתב אישום פלילי, שעשוי להסתיים בהטלת קנס עד גובה של 75,300 ₪.

מטרת החוק היא להביא לצמצום הזנות בישראל ומיגורה עד כמה שניתן באמצעות קביעת איסור צריכת זנות, כחלק ממהלך משולב הכולל פעולות אכיפה, חינוך והסברה לציבור, לצד החוק תפעיל הממשלה תכנית מקיפה לטיפול ושיקום לאוכלוסיות בזנות. זאת, מתוך הכרה במאפייניה הפוגעניים של הזנות ובנזקים הכרוכים בה.

תכנית השיקום והטיפול לעוסקים/ות בזנות תכלול בין היתר: סל מענים גמיש בסך כ-10,500 ₪ לפרט, בו הושם דגש על טרנסג'נדריות, כולל מענים לסיוע בחובות, צרכים רפואיים, דיור זמני ומענים נוספים; הקמת מרכזי יום בירושלים ובתל אביב למענים לצרכיהם של העוסקים בזנות; הקמת דירות מעבר להלנת נשים טרנסג'נדריות; דירות שיקום לאימהות ודירות מעבר; הפעלת תכנית מניעה, חינוך מניעתי לנוער; חלופת אשפוז לנשים על פי הצורך; זאת, לצד גמילה לגברים שמכורים לצריכת זנות, ועוד.

"היום המדינה אומרת בקול ברור- נשים וגברים אינן סחורה"

סיגל יעקבי, מ"מ מנכ"ל משרד המשפטים וראש הוועדה ליישום החלטת הממשלה: "החוק החדש מסמן התפתחות משמעותית של אחד המהלכים הערכיים והחשובים שמדינת ישראל מקדמת בעת הזו, ומשרד המשפטים גאה על ההובלה של נושא חשוב זה. אחרי למעלה מעשור של דיון ציבורי וחברתי, חקיקה פרטית ולבסוף גם חקיקה ממשלתית, המציאות בה צריכת זנות בישראל עשויה להיתפס כלגיטימית – הסתיימה."

"לצד מהלכי האכיפה וההסברה, ישנה חשיבות עצומה לתכנית השיקום והטיפול בעוסקות/ים בזנות שבמסגרת החוק מתוקצבת ב-90 מיליון שקל לשלוש שנים, תסייע למי שנמצא במעגל הזנות, ותיתן כלים וסיוע ליציאה ממעגל אכזרי ופוגעני זה. נמשיך לפעול בנחישות לקידום הרחבת המענים והתאמתן לאוכלוסיות השונות כפי שהתחייבה הממשלה. זאת, כחלק מהמטרה המרכזית של כולנו – להביא לצמצום תופעת הזנות בישראל, תופעה שפוגעת באופן קשה בלכודים בה, אך גם בחברה כולה".

עו"ד דינה דומיניץ, מנהלת היחידה הממשלתית למאבק בסחר בבני אדם, במשרד המשפטים: "תם עידן האמביוולנטיות והדיבור בשני קולות ביחס לתופעת הזנות. היום המדינה אומרת בקול ברור- נשים וגברים אינן סחורה שניתן לשכור לשעה וכבודן וחירותן אינו הפקר. אנו תקווה שהחוק יביא מזור וסיוע לאלפי א/נשים במעגל הזנות ויצמצם את התופעה שמאפשרת גם לסחר בבני אדם להתקיים בתוכנו, ויביא גם לשינוי חברתי ערכי אמיתי ביחס לנשים".

החוק החדש גובש בהמשך להמלצות ועדה בינמשרדית בראשות מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, אמי פלמור, שמונתה על ידי שרת המשפטים לשעבר איילת שקד במטרה לבחון דרכים לצמצום צריכת הזנות בישראל. התפיסה המנחה של החוק היא שמי שנמצא/ת במעגל הזנות הם קורבנות, ועל המדינה לסייע להן/ם. כלומר החוק יאסור צריכת זנות, אך לא תהיה ענישה כלפי א.נשים שיעסקו בזנות.  תפיסה זו אופיינית ל"מודל הנורדי", הקיים במדינות כמו שבדיה ונורבגיה.

בעקבות מסקנות הוועדה החליטה הממשלה לאמץ את המודל הנורדי, וקבעה כי הנושא יקודם בהצעת חוק ממשלתית, שאיחדה לתוכה הצעות חוק פרטיות של חברות כנסת לשעבר שולי מועלם ועליזה לביא.