למרות תחזיות קודרות, הריבית תשאר על 0.1%, כך הודיע היום (שני) בנק ישראל. בנוסף הודיע הבנק על כלים מוניטריים נוספים להרחבת האשראי במשק. בנק ישראל חוזה כי התוצר יקטן ב-6% השנה, הורדה של 1.5% מהתחזית האחרונה.

הוועדה המוניטרית החליטה להשיק תכנית לרכישת אג"ח תאגידיות בשוק המשני, לחדש את התכנית להגדלת היצע האשראי לעסקים קטנים וזעירים, ולייצר תשתית להגדלת מגוון הנכסים שבנקים יוכלו להעמיד כבטוחה כנגד תכנית זו. הודעה לגבי צעדים אלו מתפרסמת בנפרד.

לפי תחזית חטיבת המחקר, גרעון הממשלה צפוי לעמוד ב-2020 על כ-12 אחוזי תוצר ויחס החוב לתוצר צפוי לעלות ל-75% (לעומת 11% ו-74%, בהתאמה, בתחזית מאי). ב-2021 צפוי הגרעון לעמוד על 6.9% תוצר ויחס החוב-תוצר על 77%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

התוצר צפוי להתכווץ בשיעור של 6% ב-2020, לעומת צפי להתכווצות של 4.5% בתחזית הקודמת שהתפרסמה בסוף מאי. ב-2021 התוצר צפוי לצמוח ב-7.5% גבוה מעט יותר ביחס לתחזית מאי. שיעור האינפלציה ב-2020 צפוי לעמוד על 1.1%-, נמוך מהתחזית הקודמת, וב-2021 הוא צפוי לעמוד בדומה לתחזית מאי על 0.7%. על פי התחזית, הריבית המוניטרית צפויה לעמוד בתחום של 0-0.1% בעוד שנה.