רק 47% מכלל התכנית הכלכלית שאושרה להתמודדות עם משבר הקורונה אכן בוצעה עד כה, כך עולה מדו"ח ביצוע התקציב שפרסם משרד האוצר היום (שני). הנתון הזה כולל את תכניות האשראי בערבות המדינה ותשלום דמי האבטלה לעובדים בחל"ת.

מתוך ההוצאות התקציביות של משרדי הממשלה שעומדות יצאו רק 42% מהתקציב המיועד להתמודדות עם משבר הקורונה.

הגרעון בחודש יוני עמד על 6.4% והוצאות הממשלה עמדו על 36 מיליארד שקלים. על פי הדוח הוצאות המדינה עלו בחצי הראשון של שנת 2020 ב-8.9% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. הוצאות המדינה מאז תחילת שנת 2020 עומדות על 181.8 מיליארד שקלים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במשרד האוצר מציינים שבנטרול העלייה בהוצאה בגלל משבר הקורונה, דווקא ירדו הוצאות המדינה ב-1% לעומת חצי השנה הראשונה של 2019.

בעקבות הירידה בפעילות הכלכלית ירדו הכנסות המדינה ממיסים ב-6.4% בהשוואה לחצי השנה הראשונה של 2019. הכנסות המדינה מאז תחילת 2020 עומדות על 148.1 מיליארד שקלים.

עם זאת בחודש יוני נרשמה כבר התאוששות מסויימת בגביית המיסים עם הכנסה של 23.3 מיליארד שקלים שמהווים למעשה ירידה של 1% בלבד לעומת יוני 2019. למעשה, הכנסות המדינה ממיסים עקיפים עלו ביוני האחרון בכ-2% לעומת יולי 2019. 

בהכנסות הכוללות של תקציב המדינה, נרשמה בחצי השנה האחרונה ירידה משמעותית יותר של 12.7% שנגרמה בעיקר מכך שהביטוח הלאומי לא העביר למשרד האוצר הפקדות לקרן הביטוח הלאומי המנוהלת על ידי משרד האוצר. כך שההכנסות שאינן ממיסים ירדו מ-14 מיליארד שקלים במחצית הראשונה של 2019 ל-2.3 מיליארד שקלים בלבד במחצית הראשונה של 2020.