"הקורונה היא אירוע לא צפוי אך אינה פוטרת אוטומטית מקיום חוזים" כך קובע הצוות הבין-משרדי לבחינת השלכות המשבר על התקשרויות חוזיות, שהגיש היום דו"ח לשר המשפטים אבי ניסנקורן. עם זאת, הצוות המליץ לצדדים שחתמו על חוזים לפני המשבר, ומתקשים ליישם אותם, לנהל משא ומתן, בתום לב, בהתאם לנסיבות שהשתנו".

בנוגע למופעי תרבות שלא התקיימו, הצוות ממליץ שהמפיקים יתנו לבעלי הכרטיסים כרטיס חלופי, הניתן למימוש במשך תקופה של 12 חודשים. בתום תקופה זו, על פי הדו"ח, יינתן זיכוי כספי על כרטיסים שלא מומשו.

באולמות אירועים, על פי המלצות הדו"ח, על הצדדים יהיה לפעול לקיום האירוע במתכונת חלופית, תוך התאמתו לנסיבות החדשות. במקרים בהם לא ניתן לקיים את האירוע עקב המגבלות, בעלי האולמות יוכלו לשמור 10% מעלות האירוע, עד לגובה של 10,000 שקלים. במקרים בהם ניתן לקיים את האירוע, אך עם מספר משתתפים נמוך יותר מהמוסכם, הצוות ממליץ כי בעלי האולמות יוכלו לשמור 15% מעלות האירוע ועד 15 אלף שקלים.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לעניין גני ילדים פרטיים שנסגרו, גיבש הצוות נוסחה לחישוב, תוך התחשבות במספר הימים שבהם הגנים לא פעלו בגין הקורונה, בחגים ובחופשים, כי גנים ישיבו ימי פעילות או כספים בגין תקופה שבה הגן לא פעל.

הדו"ח ממליץ כי ההסדרים הפרטניים לא יחולו על צדדים שהגיעו לפשרות מוסכמות לאחר פרוץ משבר הקורונה. בנוסף, המליץ כי לשר המשפטים תינתן סמכות לקבוע הסדרים פרטניים נוספים, לאור נזקים שעלולים להיגרם בשל ה"גל השני" של המגפה.

את הצוות הבין משרדי ניהלה ראש אשכול משפט אזרחי בייעוץ וחקיקה, עו"ד רני נויבואר, והיו חברים בו נציגים ממשרדי האוצר והכלכלה, הפרקליטות, בנק ישראל ורשויות נוספות.