מסעדות שנסגרו בסגר הראשון, נפתחו מחדש, ועכשיו שוב מצמצמות פעילות; גני אירועים, פאבים, מכוני כושר ובריכות השחייה שוב סגורים. העובדים יוצאים לחל"ת שני, יחד עם הארכת דמי האבטלה לתקופה מוגבלת.. למה זכאי מי שיוצא לחל"ת פעם שנייה, מה ההליך הנדרש בשביל לקבל זכאות, ומתי יגיע הכסף.

האם צריך להגיש תביעה חדשה לביטוח לאומי?
מי שיצא לחל"ת שני, וטרם עברה שנה מאז יציאתו לחל"ת הראשון, יהיה פטור מהגשת תביעה חדשה לביטוח הלאומי. במקרה כזה, יש לחזור ולהתייצב בלשכת התעסוקה, ולשלוח מכתב מהמעסיק לביטוח הלאומי שבו מצויין מהי תקופת החל"ת הצפויה.

הוראה זו תחול גם על מי שמוגדרים בביטוח הלאומי כמורי דרך, אומנים, מדריכים, מרצים ושחקנים. אלא שבמקום מכתב מהמעסיק, ידרשו להציג הצהרה עצמית על יציאה לחל"ת.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

מה צריך לעשות עובד שעבד בשני מקומות בסיבוב הראשון, הוצא לחל"ת ממקום עבודה אחד, ועכשיו הוצא לחל"ת גם ממקום העבודה השני?
במקרה כזה אין צורך בפתיחת תביעה חדשה, יש רק להעביר לביטוח הלאומי מכתב מהמעסיק השני שהוציא לחל"ת, ובו מפורט משך החל"ת הצפוי.

האם המגבלה המחייבת יציאה לחל"ת של 30 יום לפחות חלה גם הפעם?
כן. רק מי שיוצא לחל"ת של 30 יום לפחות, יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה. מי שמעסיקו יצהיר על תקופת חל"ת קצרה מ-30 יום, לא יהיה זכאי לתבוע דמי אבטלה.

מה קורה עם עובד שקיבל דמי אבטלה אבל המעסיק החליט להשיב אותו לעבודה לפני שחלפו 30 יום?
במקרה כזה העובד יידרש להחזיר בדיעבד את דמי האבטלה שקיבל.

למה זכאי מי שמיצה את תקופת זכאותו לדמי אבטלה?
הכנסת אישרה את החלטת הממשלה להאריך את תקופת דמי האבטלה עד ל-16.8, גם עבור מי שמיצה את זכאותו לדמי אבטלה. זכאי שטרם מיצה את תקופת האבטלה שלו, ימשיך לנצל את ימי האבטלה שלהם הוא זכאי.

מתי יעבור הכסף בגין חודש יוני?
בגלל ההחלטה המאוחרת של הממשלה, העברת דמי האבטלה בגין חודש יוני לחשבונות המבוטחים מתעכבת. בביטוח הלאומי התחייבו שהכסף יעבור החל מהימים הקרובים ולא יאוחר מה- 14 ביולי.

האם מי שהיו מובטלים לפני משבר הקורונה זכאים להארכה גם כן?
מי שקיבל דמי אבטלה בחודשים ינואר או פברואר וסיים את מכסת ימי האבטלה שלו, יוכל לקבל דמי אבטלה עד לאמצע אוגוסט.

הכתוב איננו בגדר ייעוץ משפטי ולא מחליף ייעוץ כזה.