שביתת העובדות הסוציאליות נכנסה היום (חמישי) ליומה הרביעי, ועד כה לא מתנהל משא ומתן בין העובדות לאוצר, לטענת איגוד העובדות הסוציאליות, "בשל סירוב פקידי האוצר לנהל מו״מ לסיום השבר בשירותים החברתיים".

הבוקר (חמישי) הודיע האיגוד שהעובדות הסוציאליות לא יטפלו במקרי חירום ב״ערים האדומות״ ולא יענו לפניות להחריג אותן מהשביתה. ״לאור אטימות האוצר, לא נטפל גם במקרי חירום בערים האדומות. לצערנו, בשל הניתוק והאדישות של פקיד האוצר, לא נוכל לסייע לתושבים בערים מוכות הקורונה״, אמרה ענבל חרמוני, יו"ר איגוד העובדות הסוציאליות.

בשונה ממשרד האוצר, הרשויות המקומיות תומכות ומגבות את שביתת העובדות הסוציאליות. למעלה מ-140 ראשי רשויות מקומיות פנו לשר האוצר ישראל כ"ץ בדרישה להתערב ולפתור את משבר העובדות הסוציאליות. ראשי הרשויות מציינים שהם שותפים לדרישותיהן להפחתת המעמסה, הבטחת האבטחה ואמצעי המוגנות כנגד האלימות כלפיהם ושיפור מעמדם ושכרם. "כמי שמשמשים המעסיק הגדול ביותר של עובדים אלה, ובהיותנו קרובים אל עשייתם מדי יום ביומו – בשגרה ובחירום כאחד, אין לנו ספק שדרישותיהם אלו הן צו השעה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

עוד כתבו ראשי הרשויות: "מי יותר מאיתנו היכול להעיד על הקושי בגיוס עובדים סוציאליים לעבודה, על מספר רב של משרות העומדות כאבן שאין לה הופכין, על צרכים של אוכלוסיות שאין להם מענים ופתרונות בהיעדר משאבים מותאמים, על אבטחה שאינה קיימת, על שכר שאינו מכבד ומכובד, ועל מעמסה ומטלות ההולכות וגדלות עד כדי קריסה. אנו מפצירים בך להעמיד את הנושא בראש סדר העדיפויות ולהביא יחד אתנו לפתרון המצב המורכב בו נמצאת מערכת הרווחה בכלל, והעובדים הסוציאליים – בפרט".