ההוצאה הממוצעת למשפחות עם שני ילדים קטנים עמדה בשנת 2018 על 15,115 שקלים. הללו מהווים כ-86% מההכנסה הממוצעת נטו של אותן המשפחות, 17,593 שקלים בסך הכול. כך עולה מדו״ח של הלמ״ס שהתפרסם היום (חמישי).

שיעור העוני בקרב משקי בית עם ילדים קטנים היה כפול מהשיעור הממוצע של משקי הבית, ועמד על 32.3%. בקרב משפחות חרדיות, עם ילדים קטנים, עמד שיעור העוני על כ-64% ובקרב משפחות ערביות על 62%.

(מקור: למ"ס)

ההכנסה החודשית ברוטו למשפחות בהן 2 ילדים או יותר, מתחת לגיל 6, עמדה על כ-21 אלף שקלים, מתוכם 84.5% הכנסה מעבודה, ו-12.1% מקצבאות ותמיכות. ההוצאה הכספית של משקי בית ערביים עם ילדים קטנים הייתה גבוהה ב-22.1% מהכנסתם, ושל משקי בית המתגוררים בפריפריה ב-1.3%.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

משפחות עם ילדים קטנים הוציאו בממוצע כ-2,258 שקלים על שירותי חינוך, פי 1.6 מהסכום שהוציאו משקי בית עם ילדים גדולים יותר עד גיל 17. ההוצאות החודשיות הכבדות ביותר היו על מטפלות, מעונות יום, משפחתונים וגנים פרטיים, 1,157 שקלים.

כ-63.6% מהמשפחות עם ילדים קטנים היו בעלי דירה, ובקרב החברה הערבית – 82.3%. ל-79.3% הייתה לפחות מכונית אחת בבעלות המשפחה. שיעור הבעלות על מוצרי תקשורת בקרב משפחות עם ילדים קטנים, נמוך מזה של משפחות עם ילדים עד גיל 17, זאת כנראה בשל משקלם הגבוה של החרדים המהווים 24.8% מהקבוצה, לעומת 6.5% בקרב משקי הבית עם ילדים עד גיל 17.

בקרב משפחות עם ילדים קטנים, ל-73% יש מחשב בבית, ו-64% מחוברות לרשת האינטרנט, לעומת 85.7% ו-82% במשפחות עם ילדים גדולים יותר. ל-67.5% יש טלוויזיה וכ-41.8% מנויים לכבלים או ללוויין לעומת 89.2% ו-61.5%.​