עובדי חברת החשמל בתחנת הכוח "רוטנברג" באשקלון מתמודדים משעות הלילה עם גל של אלפי מדוזות, שמגיעות לתחנה עם מי הים. כדי לאפשר את המשך הייצור התקין מותקנים בתחנת הכח מסננים שמונעים את כניסת המדוזות למערכות התפעול. מהמסננים הן מפונות למיכליות ייעודיות,. בין המזוזות התגלה צב ים, אשר שוחרר מידית בחזרה לים.

בתחנות הכוח החופיות של חברת החשמל משתמשים במי הים על מנת לקרר את מערכות הייצור, ומסבירים כי כניסת המדוזות היא "מפגע של ממש שיכול לשבש את תהליכי הייצור בתחנה".