שר העבודה והרווחה, איציק שמולי, מבקש להעביר הצעת חוק שתאפשר לו סמכות ישירה להגבלת יציאות וביקורים של דיירים המתגוררים במעונות וקטינים המתגוררים מחוץ לבתי הוריהם. במשרד הבריאות מסתייגים מההצעה, שתעניק לשמולי סמכות שהיום נתונה בידיהם.

הצעת החוק תאפשר לשר הרווחה לסגור מעונות ובתי דיור מוגן ליציאות וביקורים אם מתעורר חשש להדבקה. על-פי הצעת החוק, יוכל השר להורות על סגירה של מעון ל-14 ימים, כשבאמצע התקופה, לאחר שבעה ימים, ייערכו הערכת מצב ודיון עם המשפחות.

מדובר במעונות בהם מתגוררים אנשים עם מוגבלות, קטינים בסיכון שהוצאו מחזקת הוריהם ואזרחים ותיקים בבתי אבות ודיירים בבתי דיור מוגן. בהצעת החוק נכתב שיציאה לחופשות מגבירה את הסיכון להידבקות, והכנסה לבידוד של מי שיצא לחופשה לא אפשרית במעונות מפאת גודלם וכוח האדם הקיים. בהצעת החוק נכתב כי לדיירים במעונות השונים שאינם שוהים בהם בצו בית משפט יתאפשר לצאת למשפחות שלהם למשך כל תקופת ההגבלות שייקבעו. סגירת המעונות לביקורים ויציאות אינה תואמת את ההנחיות של כלל האוכלוסייה.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בהצעת החוק נכתב כי אחת הסיבות לסגירת מעונות ליציאות וביקורים היא שאין מספיק כוח אדם, "החזקה בבידוד גם דורשת הגדלה משמעותית של אנשי צוות, שאינה ריאלית בימים אלו. הקושי לגייס כוח אדם לעבודה במסגרות אלו הינו גדול בימים כתיקונים ועל אחת כמה וכמה בימים אלו".

בחודש מאי, אחרי ששוחררו ההגבלות על כלל האוכלוסייה, היו מקומות שהמשיכו לסגור את הדיירים במעונות, ולא השוו את ההנחיות לכלל האוכלוסייה. זה קרה בדיור מוגן ובמסגרות חוץ ביתיות של משרד הרווחה, והגיע לעתירה בבג"צ של כ-100 הורים שעתרו נגד המגבלות שהטיל משרד הרווחה על ביקור ילדיהם, השוהים במסגרות חוץ ביתיות, בזמן הקורונה. ההורים דרשו להשוות את ההנחיות לאלו המוטלות על כלל האוכלוסייה. עכשיו טוען המשרד שהצעת החוק היא בעקבות הבג"צ.