הביטוח הלאומי עולה למתקפה: בתגובה להצעת משרד האוצר להגביל את עצמאותו בחוק ההסדרים, פרסם היום (חמישי) המוסד שורת טענות קשות נגד התנהלות אגף התקציבים באוצר. "התנהלות אגף התקציבים חרגה מגבול הטעם הטוב, כאשר בעוד מיליון מובטלים זקוקים לסיוע ומענה לצרכיהם, הם במחטף ובהסתר מנסים להשתלט על כספי אזרחי מדינת ישראל שנועדו להבטיח את זכויותיהם הסוציאליות" אומרים בביטוח הלאומי.

במרכז המחלוקת נמצאים עודפי הגבייה של המוסד לביטוח לאומי, המשמשים היום את משרד האוצר כמקור משמעותי למימון תקציב המדינה. במנגנון הקיים היום הביטוח הלאומי מלווה לקופת המדינה מיליארדי שקלים מידי שנה, בתמורה לאגרות חוב. בביטוח הלאומי טוענים בשנים האחרונות כי התשואה שנותן להם האוצר בעבור הלוואות אלה נמוכה, והם מבקשים להשקיע אותם באפיקים רווחיים יותר. על רקע זה מבקשים באוצר לשנות את החוק, כך שיחייב את המוסד להשקיע את העודפים באוצר.

במישור מהותי, השאלה העומדת במחלוקת היא עצם העצמאות של המוסד לביטוח לאומי. הצעת החוק מונעת מהמוסד אפשרות לנהל את תקציביו באופן עצמאי, והופכת אותו, לטענתם, למעין קופה קטנה של משרד האוצר: "קיים ניגוד עניינים מובהק בין חובת הביטוח הלאומי לדאוג לספק את מלוא הזכויות לאזרחי המדינה לבין האינטרס של אגף התקציבים לקבל מידי שנה מהביטוח הלאומי עודפי גבייה גדולים ומקסימליים ככל הניתן", מסבירים בביטוח הלאומי. "הגיע הזמן שבאגף התקציבים יפנימו את העובדה שכספי דמי ביטוח לאומי מעולם לא היו ולא יהיו מסים, ואין להשתמש בהם ככאלה".

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

במישור הכלכלי, מציינים בביטוח הלאומי שמאז 1980 העביר המוסד לאוצר סכום של כ-230 מיליארד ש"ח במצטבר בדרך זו. "בשנות ה-2000 ועד לאחרונה התשואות על אג״חיים בשוק החופשי הניבו תשואות גבוהות (פי 2 ויותר) מאלה הניתנות על ידי משרד האוצר" מסבירים בבביטוח הלאומי.

בביטוח הלאומי מציינים כי גם התקצוב שקיבל המוסד בימי הקורונה קשור לקצבאות נוספות שהוטלו עליו, שאינן קשורות לפעולתו השוטפת, ועל פי חוק צריכות לקבל פיצוי מתקציב המדינה. את הקצבאות השוטפות שאינן קשורות בקורונה ממן הביטוח הלאומי ממקורותיו העצמיים, כפי שעשה תמיד.

"יפה היו עושים נציגי אגף התקציבים אילו היו מתייצבים אל מול המציאות העובדתית ומתמודדים עם טענותיהם מול מנכ״ל הביטוח הלאומי. בפועל, כדרכם בקודש, הם מסתתרים מאחורי פרגוד תדרוכי תקשורת ומתחמקים מהתמודדות ישירה עם החוק הקיים, עם דוחות מבקר המדינה ועם האמת העובדתית של הביטוח הלאומי" הם מוסיפים.

ממשרד האוצר לא נמסרה תגובה לדברים.