ועדת השרים לעניין אזור מוגבל החליטה להכריז על שכונות בבית שמש, ירושלים, לוד, רמלה וקריית מלאכי כאזורים מוגבלים למשך שבוע. עוד הוחלט להאריך את הכרזת אזור מוגבל על שלוש שכונות בלוד מהיום (שישי) עד רביעי הקרוב, ולהגביל את פעילות מוסדות החינוך החל מגיל 10 בעיר מודיעין עילית ובשכונות בבית שמש ובאשדוד. ההחלטה מצטרפת להכרזת אזור מוגבל בעיר החרדית ביתר עילית החל מרביעי השבוע, שהתקבלה בניגוד לעמדת העירייה.

השכונות שיוכרזו כאזורים מוגבלים החל מהיום (שישי) בשעה 13:00 ועד שישי הבא, ה-17 ביולי בשעה 8:00:
בית שמש – שכונות נחלה ומנוחה וקנה הבושם.
ירושלים – שכונות רוממה, קריית צאנז ובעלז וקריית מטרסדורף.
לוד – שכונות גני יער וס"ח.
רמלה – שכונת עמידר ביל"ו.
קריית מלאכי – אחוזת רוטנר ושכונת חב"ד.

שכונות בלוד שימשיכו להיות מוכרזות כאזורים מוגבלים עד יום רביעי:
ועדת השרים החליטה להכריז על שכונות הרכבת, שניר ונווה שלום בעיר לוד כאזור מוגבל למשך חמישה ימים נוספים לאחר פקיעת ההכרזה הקודמת ברביעי בבוקר, החל מהיום (שישי) בשעה 13:00 ועד ליום רביעי, 15.7 בשעה 8:00.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

באזורים המוגבלים תוגבל הכניסה והיציאה אל האזור המוגבל ומהאזור המוגבל וכן תוגבל התנועה ופעילות העסקים בתוך האזור המוגבל עצמו.
 
ערים ושכונות בהן תוגבל פעילות מוסדות החינוך:
בנוסף החליטה ועדת השרים כי מנכ"ל משרד הבריאות יחתום בהקדם על צו המגביל את פעילות מוסדות החינוך החל מגיל 10 בעיר מודיעין עלית, בעיר בית שמש ובשכונות ג', ז' וח' בעיר אשדוד.

נתוני התחלואה

לפי החלטת הממשלה, הכרזת אזור מוגבל תישקל ביישובים בהם שיעור החולים הפעילים הוא מעל 50, שיעור החולים ל-100 אלף איש הוא מעל 151.8, ומספר החולים הפעילים עלה ביותר מ-98.9% במשך שבוע. בהודעה משותפת למשרד הבריאות ומשרד ראש הממשלה פורטו נתוני התחלואה בערים בהן הוכרזו הגבלות נכון לאתמול (חמישי) בשעה 22:00:

בית שמש – 269 חולים פעילים, שיעור החולים הפעילים למאה אלף איש הוא 212 ושיעור העלייה בתחלואה על בסיס חולים פעילים בשבעת הימים האחרונים הוא 145%.

ירושלים – 2,033 חולים פעילים, שיעור החולים הפעילים למאה אלף איש הוא 218 ושיעור העלייה בתחלואה על בסיס חולים פעילים בשבעת הימים האחרונים הוא 121%.

לוד – 212 חולים פעילים, שיעור החולים הפעילים למאה אלף איש הוא 278 ושיעור העלייה בתחלואה על בסיס חולים פעילים בשבעת הימים האחרונים הוא 102%.

רמלה – 208 חולים פעילים, שיעור החולים הפעילים למאה אלף איש הוא 275 ושיעור העלייה בתחלואה על בסיס חולים פעילים בשבעת הימים האחרונים הוא 117%.

קריית מלאכי – 131 חולים פעילים, שיעור החולים הפעילים למאה אלף איש הוא 537 ושיעור העלייה בתחלואה על בסיס חולים פעילים בשבעת הימים האחרונים הוא 368%.

בהודעת משרד הבריאות נכתב כי "טרם ההמלצה להכריז על אזורים אלה כאזורים מוגבלים נקט משרד הבריאות ביחד עם הגורמים בשטח ושאר הגופים הרלוונטיים ובשיתוף עם הרשות המקומית צעדים שונים לשם צמצום התחלואה על ידי הסברה, אכיפה ופינוי חולים ככל הניתן. במועד זה, נראה שצעדים אלה אינם מספיקים לצורך צמצום התפשטות המחלה באזורים אלה ויש צורך בהכרזה כאזור מוגבל הכולל את כלל ההגבלות האפשריות. ההמלצה היא לנקוט בהגבלות הנ"ל בנוסף להמשך המאמץ האכיפתי, ההסברתי, ולפינוי חולים וחייבים בבידוד ככל הניתן, וכן אמצעים נוספים בשיתוף עם הרשות וגורמים נוספים."