משרד הבריאות הודיע אתמול (שישי) כי היקף החקירות האפידמיולוגיות יצומצם, החלטה שתפחית את כמות האנשים שנשלחים לבידוד. ההחלטה הגיעה בעקבות עומסים רבים על לשכות הבריאות, ודיווחים על שחיקה גוברת בקרב עובדי המערכת. חגי לוין, יו"ר איגוד רופאי בריאות הציבור, אמר כי שינוי המדיניות הוא נכון. לדבריו, "במצב של התפשטות קהילתית נרחבת, יש להימנע מהכנסת המונים לבידוד בסיכון הדבקה נמוכה מאוד".​

לפי המשרד, המדיניות החדשה תאפשר לצוותי החקירות להתמקד באיתור האנשים בעלי הסיכוי הגבוה ביותר להידבקות, ומבוססת על מידע שמראה כי פרק הזמן המסוכן להדבקה מנשא הוא 48 השעות לפני הופעת התסמינים, אף שלעיתים קרובות קשה להצביע הנקודה המדויקת של הופעתם.  

עד עכשיו, החקירות האפידמיולוגיות איתרו, ושלחו לבידוד, את כל מי שבא במגע עם אדם מאומת ב-14 הימים לפני קבלת התוצאה החיובית. לפי ההנחיות החדשות, יאותר כל מי שבא במגע עם חולה מאומת בארבעת הימים שלפני הופעת התסמינים. עבור אדם מאומת ללא תסמינים, יאותר כל מי שבא איתו במגע עד שבעה ימים לפני קבלת התוצאה החיובית. במקרה שהחולה שלא זוכר מתי הופיעו תסמינים, או במקרה של איתור שב"כ, בו לא ידוע אם החולה היה בעל תסמינים או לא, יאותרו אלו שבאו איתו במגע עד עשרה ימים לפני קבלת התוצאה החיובית.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

תקופת הבידוד לאנשים שאותרו, תישאר 14 יום מהמגע עם האדם המאומת.