מנהלי בתי ספר קוראים לביטול של מבחני הבגרות הנותרים עקב העלייה בתחלואה: ״לקבוע את הציונים השנתיים כחלופה לציוני הבגרות״.

במכתב שנשלח בסוף השבוע לשר החינוך, יואב גלנט, מחה ארגון מנהלי בתי הספר, 'מנהיגים', על כך שבעוד כלל המוסדות הממשלתיים בארץ, ומערכת החינוך בתוכם, שינו את אופן פעולתם עקב העלייה בתחלואה, מערך הלימודים לקראת מבחני הבגרות נותר כפי שנקבע בתחילת יוני.


"ההיערכות לבחינות נעשתה מבעוד מועד ובהתאם למתווים ולנהלים של משרד הבריאות ומשרד החינוך, שנכתבו בהתאם לנתוני מצב התחלואה דאז", כתב הארגון, שציין את העלייה המשמעותית במספר המורים והתלמידים שנדבקו בנגיף או הוכנסו לבידוד בעקבות מגע עם חולה מאומת.
אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

"מפאת התחלואה הגבוהה בבתי הספר קיים חשש בקרב המורים וההורים לקיים את הבחינות. למרות ההגבלות, מדובר בבחינות חובה ובמאות תלמידים שמגיעים למבנה בית הספר, ולמעשה חושפים וחשופים לנגיף".

בין היתר, המנהלים מציינים שבאזורים שהוחלט לגביהם על סגר, הורים חוששים לשלוח את ילדיהם למרות שהבחינות והלימודים ממשיכים כסדרם. עוד טענו כי משגיחים ומורים חוששים, ולעיתים מסרבים, להשגיח על כיתות מבודדים, מה שהביא למצב בו משגיחים שחוששים להגיע, מבטלים פעמים רבות ברגע האחרון וזאת בעוד מספר המשגיחים אינו תואם את צרכי השטח.

כחלופה להפסקת שיעורי ההכנה לבגרויות והבחינות עצמן, קוראים המנהלים למשרד החינוך לקבוע שהציונים השנתיים יהוו חלופה לבחינה החיצונית, כפי שכבר נקבע לגבי חלק מהמקצועות, בין היתר על פי מתווי ההיבחנות שפורסמו בתחילת החודש.

כלל מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל עברו, בשבוע האחרון, למתכונת למידה ובחינה מקוונת, אך תלמידי כיתות י"א וי"ב, הניגשים למבחני הבגרות, מחויבים להמשיך להגיע על בסיס יומיומי לבתי הספר, ביחד עם מוריהם.