הציבור הישראלי מנמיך ציפיות: לאחר שנראה שמתחיל להתאושש, סקר אמון הצרכנים  של הלמ"ס חזרה לרדת בחודש יוני. זאת על רקע העלייה בתחלואה בקורונה והצפי לחזרת המגבלות על המשק. מדד אמון הצרכנים ירד ל-23%-, ירידה של 9 נקודות אחוז בהשוואה למאי.

החמרה חלה בשניים מתוך ארבעת המרכיבים במדד: הצפי לשינוי במצב הכלכלי במדינה בשנה הקרובה ירד ל-34%-, לאחר שבמאי עלה ל-13%-. הצפי לשינוי במצב הכלכלי של משק הבית בשנה הקרובה ירד ביוני ל-6%-, לאחר שבמאי הוא עלה לערך חיובי של 5% והעיד על אופטימיות זהירה.

ממד אמון הצרכנים (גרפיקה: אידאה)

במאזן המתייחס לכוונות של הפרטים לרכישות גדולות בשנה הקרובה בהשוואה לשנה האחרונה, לא חל שינוי של ממש: ביוני 28%-, 32%- במאי. גם במאזן המתייחס לשינוי שחל במצב הכלכלי של משק הבית בשנה האחרונה, לא חל שינוי של ממש ביוני: 23%-, 17%- במאי.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

בקרב המועסקים עומד ערך המדד על 20%-, לאחר שבמאי עלה ל-11%- (32%- באפריל). בקרב אלה שאינם מועסקים עומד ערך המדד על 23%-, לאחר שבמאי עלה ל-18%- (30%- באפריל).

בקרב האוכלוסייה הערבית עומד ערך המדד על 28%-, לאחר שבמאי עלה ל-19%- (מ-40%- באפריל); בקרב קבוצת האוכלוסייה היהודית (כולל גם אחרים), עומד ערך המדד על 21%- לאחר שבמאי עלה ל-13%- (מ-30%- באפריל).

מדד אמון הצרכנים הוא סקר המתבצע בקרב בני 21 ומעלה, ומטרתו לאסוף מידע מקדים על ציפיות הצרכנים בנוגע לשינוי במצבם הכלכלי, מצב המשק, מצבם בשנה האחרונה וכוונתם לבצע רכישות גדולות. במהלכו מתבקש כל נסקר להעריך את ציפיותיו בתחומים אלה ב-5 דרגות בין ישתפר מאד ליחמיר מאד.