ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה הבוקר הצעת חוק שתאפשר לביטוח הלאומי לפרסם את שיעור תעסוקת עובדים עם מוגבלויות בחברות גדולות מגזר הפרטי.

הצעת החוק אותה יזמו ח"כ עינב קאבלה (כחול לבן) ומשה ארבל (ש"ס), תאפשר באמצעות נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, לפרסם את מידת העמידה של מעסיקים גדולים במגזר הפרטי בתנאי צו ההרחבה המחייבים העסקת לפחות 3% עובדים עם מוגבלות. ח"כ קאבלה: "תרומתה של הצעת החוק היא לא רק עבור אנשים עם מוגבלות, אלא בראש ובראשונה עבור החברה הישראלית, שתהא חברה מכילה וצודקת יותר".

ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות והמעסיקים, על פיו כל מעסיק של למעלה ממאה עובדים יחויב להעסיק לפחות 3% עובדים עם מוגבלויות הורחב על המשק כולו בספטמבר 2014. בהמשך, נחקק חוק אשר העלה את חובת הייצוג במגזר הציבורי ל-5%. אולם, המעסיקים המעסיקים נתקלו בקושי לוודא את מידת עמידתם בצו, שכן נאסר עליהם מטעמי פרטיות לפנות לעובדים ולשאול אותם האם יש להם מוגבלות, והמעסיקים יכלו להסתמך רק על המידע שנמסר להם וולנטרית מצד העובדים אשר ביקשו התאמות שונות בעבודתם.

אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לפני כשנתיים נמצא לכך פתרון במגזר הציבורי – המוסד לביטוח הלאומי הוסמך בחוק לאגם את המידע על אנשים עם מוגבלויות קשות, על פי הקריטריונים של חובת הייצוג, מהגורמים השונים: משרד הבריאות, משרד הביטחון, משרד הרווחה ורשות המיסים. המוסד מצליב את הנתונים שברשותו עם רשימת העובדים בגופים הציבוריים הגדולים ומעביר לנציבות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הודעה על מידת עמידתם בדרישות החוק. על פי שיטת בדיקה זו, בשנת 2018 עמדו 60% מהגופים הציבוריים הגדולים ביעד הייצוג ההולם לאנשים עם מוגבלות במגזר הציבורי – 5% ומעלה. ב-22% מהגופים שולבו עובדים עם מוגבלות רק בשיעור של 3.5-5%.

עובדת במרכז התעסוקה לאנשים עם מוגבלות (צילום: מרכז תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות רכסים).

הצעת החוק הנוכחית, מבקשת לאפשר יישום מודל זה כך שגם המעסיקים הפרטיים הגדולים יוכלו להסתייע בביטוח הלאומי ובנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לשם בדיקת מידת עמידתם בהוראות צו ההרחבה המחייב אותם לייצוג הולם של עובדים עם מוגבלות בשיעור 3% מעובדיהם.

הביטוח הלאומי יעשה שימוש במאגר הנתונים השמור אצלו לשם בדיקת מידת העמידה של המעסיקים הגדולים גם במגזר הפרטי – ואת תוצאותיה יעביר לנציבות שתפרסם אותם באתר האינטרנט שלה. הפרסום הציבורי, כך בדברי ההסבר להצעת החוק, הוא בשל חשיבותו הציבורית של המידע ונועד גם להוות תמריץ נוסף לחברות לקליטת עובדים עם מוגבלויות.

גופים שימצא שאינם עומדים בחובת הייצוג ההולם, יוכלו להיעזר בנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות לצורך בניית תוכניות להגברת הייצוג של עובדים עם מוגבלות בשורותיהם.

ח"כ קאבלה: ״הצעת החוק נועדה לחזק את יכולת היישום של החובה החשובה להעסיק אנשים עם מוגבלות. הנושא מקבל משנה תוקף לנוכח האתגרים העומדים לפתחנו בתחום תעסוקת אנשים עם מוגבלות בעקבות משבר הקורונה".